Wangsabesari niet teleurgesteld met ministerie Sport- en Jeugdzaken

Oesman Wangsabesari van KTPI Nieuwe Stijl zegt dat zij het verstandiger hebben gevonden om Ismanto Adna te benoemen als minister van Sport en Jeugdzaken. De structuren en het hoofdbestuur van KTPI Nieuwe Stijl achten het van belang om de twee posities die zij hebben in De Nationale Assemblee te blijven behouden. Van hieruit kan er een betere bijdrage met een toegevoegde waarde gegeven worden aan de regering, zegt Wangsabesari. Hij geeft aan dat in eerste instantie hij en Adna waren voorgedragen als kandidaat-ministers. Maar uiteindelijk is er anders beslist door de partijleiding en -structuren.
Wangsabesari had liever de leiding op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gewild. Zij hadden van meet af aangegeven dat het ideaal  zou zijn als zij het ministerie onder hun beheer konden krijgen, omdat zij de meeste kennis daarvan dragen. “Echter hebben wij vanaf het  begin aangegeven inzetbaar te zijn voor elke post binnen de regering.” Wangsabesari zegt niet teleurgesteld te zijn. Per slot bestaat er binnen het nieuwe denken van hen niet dat een ministerie van een bepaalde partij is. “Tenslotte is het ministerie van de coalitieregering en wij moeten er gebruik van maken zoals dat hoort”, aldus Wangsabesari.

error: Kopiëren mag niet!