Twee getuigen gehoord in zaak ‘most wanted’-personen

In de zaak waarbij zeven verdachten terechtstaan, onder wie de twee most wanted-personen Gopie Poeran (33) en Ricky Sardjoe (31), werden twee politiemannen gehoord. De majoor van politie verklaarde bij de rechter dat hij een proces-verbaal (pv) van de verdachte Gopie Poeran heeft opgemaakt. Tijdens de aanhouding was Poeran door een politiekogel geraakt. Hij was toen ondergebracht in de ziekeninrichting van Nickerie. ‘Beambte a no mi soet’ tap a kill. Na mi p’tjing brada nanga Clarence du’ing. Mi ben de a chauffeur’, zei Poeran gewoon aan de majoor. Toen stelde de majoor de vraag aan Poeran welke andere feiten hij nog meer heeft gepleegd. Hij bekende het geval van Zusters-project en nog drie andere gevallen.
De majoor verklaarde dat Guyanese politiemannen Poeran wilden verhoren in verband met een mogelijk strafbaar feit gepleegd in Guyana. Hij heeft dit niet toegelaten. Volgens de advocaat kon hij dit laatste niet terugvinden in het dossier. De majoor gaf aan dat hij het niet nodig achtte de kwestie van de Guyanese politiemannen vast te leggen in zijn  pv. De raadsman was het niet eens met de majoor. Hij is de mening toegedaan dat een politieman alles moet meenemen. Zijn cliënt, Poeran, ontkende over andere gevallen met de majoor te hebben gesproken. De magistraat gaf aan dat de werkwijze van de majoor ten aanzien van de Guyanese politie goed was.  Aan Poeran worden samen 11 strafbare feiten verweten.  Hierna werd nog een politieman gehoord. Hij was betrokken bij de aanhouding.
De advocaat die Martin M. verdedigt, zei dat zijn cliënt hardhandig is aangepakt tijdens zijn aanhouding. De politieagent beweerde dat er helemaal geen sprake is geweest van hardhandigheid. De verdachte heeft zich niet verzet dus mishandeling kwam daar niet aan te pas.
De magistraat stelde deze zaak uit nadat de twee getuigen waren gehoord. De verdediging verzocht de rechter om de inverzekeringstelling van zijn cliënt Evenildo op te heffen c.q. op het schorten. De rechter wees het verzoek af. Hij gaf aan dat er nog ernstige bezwaren overeind staan tegen de verdachten. Op 27 juni wordt deze zaak verder behandeld. Van de zeven verdachten zijn twee verdachten op vrije voeten. Het resterende vijftal blijft aangehouden.
Saskia Bandhan              

error: Kopiëren mag niet!