Jongeren tegen amnestie houden protestbijeenkomst

Op initiatief van ‘Jongeren tegen Amnestie’ wordt er op 5 mei een edutainment op het Vallaintsplein gehouden. Het Comité Behoud Democratische Rechtstaat Suriname ondersteunt dit initiatief dat om 11 uur ‘s ochtends wordt gehouden. De bijeenkomst beslaat een aantal activiteiten. Er zijn liederen geschreven over amnestie en de rechtstaat Suriname die ten gehore gebracht zullen worden. Ook zal dat gepresenteerd worden in de vorm van sketches en drama. Jongeren tegen amnestie willen zich met deze activiteit richten tot de jongeren. Volgens Betty Goede, voorzitter Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), zijn ook andere jongerengroeperingen benaderd om te participeren of in ieder geval hun steun te betuigen.
Goede juicht dit initiatief toe. Zij vindt het geweldig dat de jongeren uit zichzelf bewust zijn dat als zij willen vechten voor het behoud van de democratische rechtsstaat Suriname, zij dat gezamenlijk moeten doen “met jong en oud”. Goede zegt dat het voor hun zeker goed is te merken dat er genoeg jongeren zijn, die weten waar het om gaat en weten wat het betekent om in een rechtsstaat te wonen. Zij verduidelijkt dat het niet gaat om het 8 decemberstrafproces, maar dat onze hele grondwet vertrapt wordt. Met deze actie wordt gepoogd om de samenleving bewust te maken dat alleen met zijn allen er gevochten kan worden voor een democratische rechtsstaat. “De jongeren zijn zich daar terdege van bewust en dat kunnen wij alleen maar ondersteunen”, zegt Goede.
Op 5 mei  houdt de coalitie in de late middaguren ook een massameeting op het Onafhankelijkheidsplein. Jongeren tegen Amnestie hadden hun activiteit gepland nog voordat bekend werd dat er een massameeting gehouden zou worden door de coalitie.

error: Kopiëren mag niet!