Rating Bureau Standard & Poor onderstreept ‘BB-/B’ status Suriname

Het internationale ratingbureau Standard & Poor heeft Suriname wederom positief beoordeeld. S&P bevestigt de ‘BB-/B’ status die Suriname het vorige jaar reeds kreeg. De beoordeling is gebaseerd op de verbeterende macro-economische basisvoorwaarden, de robuuste groeiverwachtingen op middellange termijn, de lage schuldpositie van Suriname en de goede externe indicatoren die de smalle economische basis en institutionele capaciteit ruimschoots compenseren. In zijn bevindingen, die in april zijn vrijgegeven, stelt S&P het vooral belangrijk te vinden dat er groeiende politieke consensus is over het behoud van de macro-economische stabiliteit.
De vooruitzichten op lange termijn kwalificeert het ratingbureau als stabiel. Als het de overheid lukt om met succes een welvaartsfonds op te zetten en belastinghervormingen doorvoert waaronder BTW, kan de rating zelfs verder verbeteren. Belangrijk hierbij is ook dat de regering haar monetaire beleidsinstrumenten verruimt en tegelijkertijd openmarkt-operaties introduceert. Grote additionele investeringen in de mijnbouw- en aardoliesector kunnen ook zorgen voor hogere groeiverwachtingen met verhoogde exporten en ook overheidsinkomsten. Deze zaken zullen de groeivooruitzichten van het Bruto Binnenlands Product (BBP) een grote boost geven en zo ook leiden tot een hogere rating.
De schuldpositie van Suriname is met een netto-overheidsschuld van minder dan 20% van het BBP per eind 2011 relatief laag, temeer als dat vergeleken wordt met de solide externe indicatoren op basis van de overschotten, de hoge buitenlandse investeringen en de groeiende internationale reserves.
Met de handhaving van deze rating blijft Suriname een van de weinige landen die positief beoordeeld is door S & P. De Centrale Bank concludeert dat continuering van het prudent macro-economisch beleid en het doorvoeren van de reeds vastgestelde hervormingen in het fiscaal en monetair beleid, zeker zullen bijdragen tot een hogere rating in de nabije toekomst.

error: Kopiëren mag niet!