Saramacca maakt goede vorderingen op weg naar decentralisatie

In het kader van de versterking van de activiteiten van het districtscommissariaat van Saramacca zijn op woensdag 25 april 2012 diverse apparaten en noodzakelijke  kantoorbenodigdheden overgedragen aan de districtscommissaris van Saramacca, Ro Ramdhani. De overhandiging van het totale pakket geschiedde door  DLGP-Managing Director, mr. Bas Ahmadali. Het is de bedoeling dat hierdoor de arbeidslust bij de ambtenaren, die binnen de verschillende units op het commissariaat  werkzaam zijn, wordt bevorderd. Uiteraard moet dit ook resulteren in een merkbare en verhoogde serviceverlening naar de cliënten toe. Volgens de maatstaven van DLGP is Saramacca al vanaf september 2011 technisch voor Level 1 gecertificeerd. Dit betekent dat het district technisch al de voorzieningen heeft, die vereist zijn voor het voeren van een zelfstandig begrotings- en financieel beheer.
Mankracht en apparatuur zijn daarvoor aanwezig op het commissariaat. Er is ook al een districtsfonds, evenwel nog niet operationeel, want daarvoor moet het district nog door het proces van Level 2 gaan. De DLGP-directeur was vergezeld van zijn taskmanagers: Iris Gilliad (Bevolkingsparticipatie), Martin Blenman (Civieltechnische Werken), Riaz Ahmadali (ICT) en Chris Bijlhout (Bouwkundige Werken). Namens het team gaf Bas Ahmadali een presentatie over de Level-2 vereisten, welke bij de leiding van het commissariaat bekend zijn. Een belangrijke factor hierbij is dat alle besturen van organisaties (ressortbesturen) op ressortniveau geregistreerd moeten zijn, omdat ze betrokken moeten worden bij de opstelling van ressortplannen en een meerjaren districtsstrategisch en ontwikkelingsplan. De administrateur moet voldoende geïnformeerd zijn en moet voor goedkeuring door de dr een plan opstellen om aan te geven welke inkomsten het district verwacht te kunnen storten in het districtsfonds, met een bijbehorend bestedingsplan op kwartaalbasis.
Het totale districtsmanagementteam moet een gedegen training met succes hebben gevolgd over o.a. projectmanagement, regels van openbare aanbesteding, directievoering, milieueffecten, prioriteitstelling bij keuze van werken, de methodologie voorbereiding en uitvoering van gemeenschapsontwikkelingsprogramma’s met betrokkenheid van de burgers.  Dit team moet ook in staat zijn om eventuele veranderingen die het decentralisatieprogramma doorvoert, zich eigen te maken om anders te kunnen functioneren ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. Het uiteindelijk resultaat moet zijn een verbetering van de kwaliteit van de woon-, leef-, werk- en productieomstandigheden van burgers van het district.
De bevolking kijkt vol verwachting uit naar eind december 2012, het eerste meetmoment van de nieuwe districtscommissaris van Saramacca, Ro Ramdhani, om te kunnen evalueren of de verschillende targets al dan niet zijn gehaald. Indien alles volgens de planning en de instructies van DLGP-Managing Director verloopt, betekent het dat dit district per 1 jan 2013 als volledige beleidsmaatregel in de begroting van het ministerie van RO wordt opgenomen en dus zelfstandig inkomsten en uitgaven mag doen via het districtsfonds. Als extraatje  gaat het projectbureau dan een bedrag uit de projectbegroting vrijmaken, zodat het districtsmanagementteam meer armslag krijgt om o.a. een project op eigen kracht bestekklaar te maken en compleet tot en met de oplevering te monitoren. Als dit met succes doorlopen wordt, zal de projectcyclus voltooid zijn en zal het district Saramacca eind 2013 gedecentraliseerd kunnen opereren. Vanaf 2014 mag het district dan zijn eigen kapitaalinvesteringsprogramma ( d.i. het meerjaren districtsontwikkelingsprogramma) met externe financiering gaan uitvoeren. Een ware uitdaging dus voor de aanzittende districtscommissaris.

error: Kopiëren mag niet!