SAB wint wandelloop en zoekpuzzel

In verband met Wereldgezondheidsdag op zaterdag 28 april jongstleden heeft de Arbeidsinspectie in samenwerking met het Surinaams Alcohol Bedrijf (SAB) een wandelloop georganiseerd. Het thema van deze loop was Promoting Safety and Health in a Green Economy. In dat kader is besloten om de loop te houden in de cultuurtuin. De ploeg van SAB verscheen met vier groepen en eindigde ook als eerste, met als gevolg dat het alcoholproducerend bedrijf met de beker naar huis ging. De wandellaars waren erg enthousiast en deden hun best om middels de gegeven clues de slagzin Safety First te vormen. Belangrijk bij deze loop was de lichamelijke ontspanning na verrichte arbeid. De weersomstandigheden waren gunstig en de omgeving was natuur- en zuurstofrijk. De Arbeidsinspectie wil in de naaste toekomst samen met meerdere bedrijven dergelijke wandellopen organiseren als welzijnsactiviteit. Ook ter stimulering van de cohesie binnen gezinnen en werkers zal dit soort projecten vaak worden geïnitieerd. Deze gelegenheden kunnen gezien worden als een manier om stressoren kwijt te raken en de psychosociale arbeidsbelasting te ontlasten. De Arbeidsinspectie zal in de grote vakantie naar het westen afreizen ter bevordering van welzijnsactiviteiten aldaar. Er zal strijd gevoerd moeten worden tegen obesitas en hart- en vaatziekten. Welzijnsactiviteiten moeten arbeiders zowel fysiek als geestelijk gezond houden, zodat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. (Bron: Arbeidsinspectie)

error: Kopiëren mag niet!