RO werkt aan betaalbaar vervoer binnenland

De enorme bedragen die worden gevraagd voor transport, noopt het districtsbestuur Sipaliwini  te blijven werken aan betaalbaar vervoer voor de bewoners van dit district. Districtscommissaris Noldus Nana zegt dat er reeds op zeker niveau in enkele ressorten voorzien is in sociaal transport. Zo zijn er landsboten ingezet in de ressorten Boven Suriname en Boven Saramacca/Matawai. In het Boven Suriname-gebied, dat ruim 13.000  inwoners telt, was de behoefte voor sociaal vervoer groot. Zo ligt het particulier boottarief in Boven Suriname rond de SRD 30. Voor een busrit van Paramaribo naar Atjoni betaalt men SRD 70, terwijl voor de landsbus SRD 20 moet worden neergeteld.  Nana zegt dat het districtsbestuur een inventarisatie zal maken van de transportbehoefte in het Tapanahony en Boven Coppename ressort.
Onderwijsvoorziening is een tweede probleempunt dat Nana zorgen baart. Aan de burgervader van Sipaliwini is gerapporteerd dat een niet gering aantal inwoners van  de dorpen in Boven Coppename , zoals Donderskamp, Corneliskondre, Kaaimanston en Witagron, is verhuisd naar Paramaribo. Nana heeft zich persoonlijk moeten oriënteren in Kaaimanston, waar er een complete leegloop is. De voornaamste reden zou volgens Nana liggen in het gebrek aan onderwijsmogelijkheden. Er zijn in verhouding tot het aantal inwoners, weinig scholen in het gebied. Deze schoolfaciliteiten zijn daarnaast slecht toegankelijk vanwege het ontbreken van optimaal schoolvervoer.   Nana pleit voor het opvoeren van het niveau van het onderwijs en de onderwijsfaciliteiten in Sipaliwini. Hij ziet graag dat op alle basisscholen in de verschillende dorpen kleuterjaren worden toegevoegd. Ouders maken zich volgens de burgervader terecht zorgen over het vervoer van kleuters over de rivier naar de schoollokaliteiten.
 

error: Kopiëren mag niet!