Belfort ontkent voordracht ministersfunctie

De onderdirecteur van Deliquentenzorg, Edward Belfort, zegt niet op de hoogte te zijn van zijn kandidaatschap als minister van Justitie en Politie. Aan Dagblad Suriname gaf hij maandag aan pas uit het binnenland terug te zijn. “Ik weet van niets. U vertelt mij nieuws.” Hij wilde niet verder ingaan op vragen. “Voorlopig kan ik u niets vertellen.” Met deze woorden werd het gesprek beëindigd.
Volgens geruchten zal ook de huidige minister van Justitie en Politie, Martin Misiedjan, niet ontkomen aan het reshufflingsproces. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Misiedjan vervangen door Belfort. Deze komt uit AC-gelederen en is sinds november 2010 aangesteld   als waarnemend onderdirecteur op Juspol, belast met de algehele leiding van de Hoofdafdeling Delinquentenzorg.

error: Kopiëren mag niet!