Inheemse familie doet aan illegale houtkap op eigendomsterrein van anderen

De familie Chotkan is niet te spreken over een Inheemse  familie uit het dorp Colombia. Volgens Dinesh Chotkan maakt deze familie zich schuldig aan illegale houtkap op het eigendomsperceel van Dinesh. Het perceel, met een oppervlakte van circa 96 ha gelegen te Misgunst, is wel een boedelterrein, maar het  behoort al jaren toe aan de familie Chotkan. De Inheemse familie is al een paar keren aangesproken, maar gaat onverkort door met de illegale houtkap. Volgens Chotkan zijn zij niet de enige benadeelden, maar ook andere families.
De Indianen komen in de nachtelijke uren op het terrein en de bomen worden machinaal omgehakt. Hierna worden de boomstammen ook weer middels mobiele zaagmachines verwerkt tot planken. Dit alles geschiedt in het holst van de nacht.  Meestal gaat het om 1 bij 8 en 1 bij 10 soemaroeba hout. Het eindproduct wordt volgens Chotkan in de vroege ochtend getransporteerd. De familie Chotkan heeft haar beklag gedaan bij de districtscommissaris van Saramacca. Van hem hebben zij wel de volledige medewerking. Er is ook een klacht ingediend bij de politie, maar die heeft de familie Chotkan tot nu toe niet verder op weg geholpen. Chotkan zegt van de politie te hebben vernomen dat er niet opgetreden kan worden, omdat het perceel een boedelperceel is. Hij vraagt zich af waarom de politie niet wil of kan optreden. Immers, de Inheemse familie maakt zich schuldig aan een economisch delict.
Uiteindelijk is er een klacht gedeponeerd bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Chotkan hoopt dat zij daar een luisterend oor vinden en dat deze illegale houtverwerkers aangepakt worden. Hopelijk dat dit proces niet te lang duurt, omdat anders al het bruikbare hout zal zijn gestroopt en de familie Chotkan uiteindelijk met een leeg terrein zal komen te zitten. De waarnemend GPK van Saramacca kon, ondanks herhaalde pogingen, niet bereikt worden voor commentaar.

error: Kopiëren mag niet!