Basisgoederen voor een jaar gevrijwaard van consentrecht

Om invulling te geven aan het voornemen van de regering om de kosten van levensonderhoud betaalbaar te maken, zijn twintig goederen gevrijwaard van consentrecht voor de periode van 16 april tot en met 1 april 2013. Deze producten zijn pindakaas, uien, bruine bonen, gele- en groene erwten, thee, tarwe meel, spijsolie, tomaten- en oliesardines, zout, tandpasta, toiletpapier, badzeep, knoflook, melkpoeder, rijst, synthetische wasmiddel in poedervorm (poederzeep), margarine boter en bruine suiker. Dit wordt door de Deviezencommissie bekendgemaakt. Er zijn gesprekken gevoerd met zowel de kleine winkeliers als de groothandelaren om uitvoering te geven aan dit voornemen. Dit houdt in dat de handelaren hun winstmarge hebben moeten verlagen of zelfs in enkele gevallen het helemaal hebben moeten inleveren. Niet alle handelaren zijn content met deze maatregel. Volgens een importeur zal dit juist schaarste in de hand werken. De winkeliers leveren hun winstmarge in, maken geen winst, terwijl de benzineprijs steeds blijft stijgen. Op den duur zullen ze geen heil meer zien in het importeren van bepaalde producten, waardoor er een schaarste kan ontstaan. Volgens de regering zullen er nog meer goederen volgen die opgenomen zullen worden op de lijst van basisgoederen.
De kleine man kan dit natuurlijk niet begrijpen. Dagblad Suriname werd gebeld door een consument die zich afvroeg hoe het mogelijk kan zijn dat een handelaar goederen importeert om geen winst te maken. “Of worden wij voor de domme gehouden door de beleidsmakers?”

error: Kopiëren mag niet!