Project Scholieren Moeders krijgt extra houvast

Begeleiders van tienermoeders en de tienermoeders die deel uitmaken van het Project  Scholieren Moeders (PSM), dat wordt uitgevoerd door  het Onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Sport – en Jeugdzaken, krijgen een eigen hand- en werkboek.  Het handboek bevat  richtlijnen voor het jaarlijks begeleidingstraject conform de hoofd – en subdoelstellingen van het Project Scholieren Moeders. Het handboek moet de doelgroep leiden tot effectueren en structureren van de begeleiding en het werkboek heeft tot doel de tienermoeders vaardig te maken in het beheersen van de thema’s die aan de orde komen in het handboek. De thema’s Persoonlijk  Leiderschap, Rechten, Early Child Development , Ondernemerschap, Health & Family Life Education en Studievaardigheden, zijn verdeeld in  zes modules met verschillende lespakketten die zowel door de begeleiders als de tienermoeders worden doorlopen.

Het hebben van een handboek is van essentieel belang, omdat er ingespeeld moet kunnen worden op het bieden van een pakket aan vaardigheden waarvan is gebleken – gedurende  de begeleiding – dat  deze bij de meeste tienermoeders niet voldoende ontwikkeld zijn. Dit, om ze te versterken in hun kwetsbare positie als tienermoeder. Eveneens moet het handboek een leidraad zijn bij de begeleiding voor de begeleiders. Het handboek moet een begin en ‘eind’ van de begeleiding bieden.  Aan het eind van het begeleidingsjaar moeten de meisjes over die specifieke skills beschikken en de gelegenheid bieden aan andere meisjes om begeleid te worden. Aan het eind van het begeleidingsjaar kan dat vastgesteld worden uit de verslagen die de individuele begeleiders moeten indienen. Het hand-en werkboek is door externe deskundigen vervaardigd die elk vanuit hun expertise de modules voor het handboek hebben geschreven.
In het werkboek wordt aan de tienermoeder de gelegenheid geboden hetgeen ze heeft meegehad gedurende de begeleiding, te schrijven. Dit moet op een dusdanige didactische wijze worden geschreven dat daarbij de basis en specifieke levensvaardigheden (betrekking hebbende op de doelgroep) uitgewerkt worden. Kortom, het werkboek heeft een brugfunctie tussen de tienermoeder en haar begeleider, maar daarnaast is het een confrontatie van het meisje met zichzelf. Het handboek moet middels het werkboek gaan leven voor de tienermoeder.

error: Kopiëren mag niet!