LBB start grootscheepse awareness ter behoud van schildpadden

De jachtopzieners van afdeling Natuurbeheer – LBB, ministerie van RGB, hebben in de vier maanden, die het jaar 2012 oud is, reeds circa 50.000 schildpadeieren in beslag genomen. De boete heeft SRD 60.000 in ‘s landskas  gebracht. In het jaar 2010 heeft Natuurbeheer 25.193 eieren in beslag genomen. In 2011 waren dat 31.033 eieren. “Het stropen van zeeschildpadeieren baart het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer veel zorgen. Daarom heeft het ministerie besloten om een grootscheepse voorlichtingscampagne op touw te zetten in de gebieden waar zij denken dat de eieren het meest verhandeld en geconsumeerd worden.” Volgens Ashok Pherai, coördinator afdeling Educatie, proberen zij met deze campagne de mensen bewust te maken  van het behoud van biodiversiteit voor de komende generatie. De kick- off vond gisteren plaats op Mulo Schotelweg.
Pherai geeft aan dat in navolging hiervan een reeks van scholen en gebieden aangedaan zullen worden. Zo zal vandaag een presentatie verzorgd worden in het district Nickerie. Het ministerie van RGB wil met deze grootscheepse campagne bijdragen tot het behoud en bescherming van de karet, warana, aitkanti en de krape in de Guyana’s. Deze zijn de vier soorten die in Suriname komen leggen.  In de hele wereld komen er maar zeven soorten van deze zeeschildpadden voor. De belangrijke legstranden in Suriname zijn Matapica en Galibi. De waarde van schildpadden kan op velerlei manieren worden uitgedrukt. Met het in stand houden en beschermen van de soorten die in Suriname voorkomen, kan onder andere het land veel geld verdienen, omdat toeristen en vooral kenners speciaal naar het land afreizen om onderzoek te doen en de dieren te bewonderen.
Het eten van de eieren van schilpadden heeft volgens Pherai effect op de gezondheid van de mens. De eieren bevatten veel cholesterol. Mensen die betrapt worden op het stropen of verhandelen of die in het bezit zijn van de eieren, zijn strafrechtelijk vervolgbaar. De overtreder wordt aangehouden en in verzekering gesteld. Er wordt een procesverbaal opgemaakt tegen de overtreder. Het openbaar ministerie bepaalt de hoogte van de transactieboete. De betaling ontheft de overtreder van verdere strafvervolging. Zeeschildpadden behoren tot de beschermde diersoorten. Ze behoren ook tot de bedreigde diersoorten. Volgens de wetenschap heeft, doordat deze dieren zeer bedreigd worden, slechts 1 op de 1000 eieren uiteindelijk de kans zich te ontwikkelen tot een volwassen schildpad.
De in beslag genomen eieren worden door LBB in samenspraak met het Openbaar Ministerie vernietigd. Indien de eieren minder dan zes uren zijn weggehaald van de nest, kunnen  zij weer ingenest worden. De eieren mogen ook niet blootgesteld worden aan zonlicht. Het  legseizoen van deze reptielen is van februari tot en met juli.

error: Kopiëren mag niet!