Suriname verstevigt economische banden met Brazilië

Van 24-27 april zullen twee missies uit Brazilië in Suriname gesprekken inzake nauwere samenwerking voeren met diverse vertegenwoordigers uit de agrarische sector. Het is een uitvloeisel van de afspraken gemaakt tussen Buza-minister Winston Lackin en zijn collega A. Patriota tijdens een werkbezoek aan Brasilia in november 2011. Deze gesprekken zullen plaatsvinden tegen de achtergrond van het streven van president Bouterse om Suriname tot een grote voedselproducent van het Caribisch gebied te maken.
De missies bestaan uit vertegenwoordigers van Embrapa (Instituut voor Landbouwonderzoek) en Ipea (Instituut voor Toegepast Economisch Onderzoek). Het is de bedoeling dat op basis van de door Suriname verstrekte informatie, de agrarische sector in al haar facetten zal worden geëvalueerd en voorstellen zullen worden gedaan met betrekking tot de herinrichting, organisatie en planning van deze sector in Suriname.
De Braziliaanse deskundigen zullen met de Surinaamse counterparts van gedachten wisselen met betrekking tot de agro-economische/ecologische zonering van het Surinaamse grondgebied en concrete voorstellen voor samenwerking in de gehele bedrijfskolom presenteren.
Deze samenwerkingsafspraken zullen worden vervat in een “memorandum of understanding” dat tijdens het bezoek van de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, ambassadeur A. Patriota, aan Suriname op 4-5 mei 2012, in de marge van de vergadering van de Caricom “Council for Foreign and Community Relations (Cofcor)” zal worden getekend.
Bij deze gelegenheid zal ook een aanvullende overeenkomst met betrekking tot de agro-ecologische zonering van Suriname worden getekend. Gesprekken met betrekking tot Braziliaanse ondersteuning voor de rijstsector in Suriname zullen mogelijkerwijs eveneens worden geformaliseerd.

 Vermeldenswaard is dat binnenkort wederom een andere Braziliaanse missie naar Suriname komt voor overleg inzake samenwerking bij de implementatie van sociale programma’s en de mogelijke import van goedkope levensmiddelen uit Brazilië.

error: Kopiëren mag niet!