Moeilijke weg terug met government take

Met de verhoging van de brandstofprijs vanwege de marktwerking en de maatregelen van de regering om prijzen van enige basisgoederen te beïnvloeden, is de discussie over de government take opgelaaid. De government take drukt zwaar op het budget van burgers die tanken. Dat is een grote groep burgers die aangewezen is op eigen vervoer en moet rijden om aan het werk te verschijnen. Dezelfde burgers moeten voor de effecten van de government take betalen in de supermarkt. Ergens spreken de vp en de vertegenwoordigers van de servicestations elkaar tegen. Laatstgenoemden hebben het gehad over een bepaalde vermindering van de verkopen van brandstof door de prijsverhoging. De vp presenteerde juist een niet onaanzienlijke toename van de verkoop van brandstof. Volgens de vp is ondanks de verhoogde prijs van brandstof het verbruik met 17 miljoen liter toegenomen. De servicestationhouders nuanceren dit door te stellen dat inderdaad de importen van benzine zijn gestegen, maar dat de goudsector het grootste deel van het overschot aan importen opslokt. Er is dus geen verhoogde verkoop van aantal liters brandstof bij de pomp, maar in de goudindustrie en daar zou er een subsidie van kracht zijn.  Bedrijven in de goudsector waarvan een grote speler Iamgold is, betalen geen government take. De servicestationhouders blijven bij hun standpunt dat de verkoop bij de pompen met 30% zijn gedaald. Impact op de burgerij heeft de government take en de verhoging van de brandstofprijs  in zijn algemeenheid wel gehad. De burgerij rijdt dus minder.
De regering handelt voorspelbaar door nu de government take niet prijs te geven. De financiering van het sociaal economisch program maakt nu een overgangsfase mee. Er komt een shift in de financiering, de focus verandert naar andere bronnen en de afhankelijkheid van eigen middelen wordt groter. Dat kan een invloed hebben op bijvoorbeeld de besparingen en de opbouw van de monetaire reserves. De regering heeft een aantal sociale programma’s (staatspensioenen, kinderbijslag, schoolvoedingsproject) versterkt op eigen kosten en daarvoor kan men de middelen niet missen. In de economie immers is er binnen de betrekkelijk korte tijd niet veel veranderd. De vp heeft aanhoudend beweerd dat de verlaging van de government take geen noemenswaardige invloed zal hebben op het niveau van de prijzen. De government take-inkomsten die aangewend worden om sociale programma’s uit te voeren, wordt aangeduid als de herverdeling van de staatsinkomsten. Dat het gaat om een herverdeling wordt bestreden door bijvoorbeeld delen uit de vakbeweging. Men geeft duidelijk aan dat de herverdeling niet efficiënt is als de government take afgepakt wordt om weer teruggegeven te worden. Dit deel van de vakbeweging bekijkt de zaak vanuit de kant van de consumerende werknemer. Er wordt vanuit deze kant verder niets gezegd over de economische gevolgen die het terugdraaien van de government take kan hebben. Opmerkelijk is de standpuntinname van een consumentenorganisatie die tegen afschaffing van de take is. De vertegenwoordiger van deze consumentenorganisatie zegt eenvoudigweg dat de prijsverhogingen van brandstof de oorzaak zijn van de prijsfluctuaties op de internationale markt. Dat is op zich niet waar, maar de consumentenvoorman moet beseffen dat ook door overheidsingrijpen brandstof duur kan worden en dat is in ons geval wel zo. Vertegenwoordigers moeten oppassen dat ze, omdat ze geconsulteerd en betrokken worden in overheidscommissies, plotseling een andere taal gaan praten. De consumentenvertegenwoordiger is geen voorstander van de afschaffing dan wel vermindering van de government take. In april 2011 was de consumentenvoorman nog tegen de government take. “De regering ontvangt nu al ruim twee maanden een government take van SRD 1,70 per liter brandstof. Terwijl de leiders van het land over de ruggen van het volk geld maken, sterft het volk door de steeds stijgende prijzen en de grote toename van armoede in het land.” Deze uitspraak werd door de consumentenvertegenwoordiger gedaan. Door elke toename van de brandstofprijs zal de discussie rondom de government take actueel worden. Het is partijen aanbevolen om eerlijk met dit middel van government take om te gaan. Het volk van Suriname moest meer offers brengen om het sociaaleconomisch beleid te helpen financieren. Er zijn pijnlijke maatregelen zoals de government take doorgevoerd. Garanties dat het aan het prijzenfront stabiel zou blijven zijn er nooit geweest, integendeel. Er zijn altijd voorspellingen geweest dat de situatie in het Midden-Oosten nog precair zal blijven en de prijs van olie dus instabiel. Het was al bekend dat alle verhogingen vanuit de internationale markt op onze verhoogde government take zouden komen. De regering moet niet ongevoelig zijn voor de noden van de kwetsbare groepen. Het minst is aan te bevelen om met sociale vangnetten en subjectsubsidie te werken vanwege de zware corruptiegevoeligheid. Sociale bijstand moet wettelijk goed geregeld zijn met duidelijke criteria, waardoor burgers die daarop aanspraak maken op basis van de wet hun recht geldend kunnen maken. Daardoor krijg je een meer rechtvaardige herverdeling van de inkomsten.

error: Kopiëren mag niet!