World Economisch Forum legt ICT-tekortkomingen bloot

Onze president was op het Wereldeconomisch Forum (WEF) voor Latijns Amerika in Mexico. De president zei bij terugkeer dat wij gebombardeerd zijn tot een middeninkomensland. Voorts liet hij blijken dat rijkere landen deze strategie volgen om steeds minder uit te geven aan bepaalde landen. In de eerste plaats moeten wij stellen dat het heus geen nieuw ding is dat Suriname gecategoriseerd wordt als een midden-inkomensland bij het WEF. Dat is al ettelijke jaren zo, maar sterker nog: wij behoren tot de hogere middeninkomslanden. De volgende stap is dus om te gaan naar de lagere hoge-inkomenslanden. Op het stuk van de besparingen is het al een tijdje de wereldwijde trend dat regeringen ‘austerity’ (versobering) aanwenden als een manier om stagnerende en inkrimpende economische groei halt toe te roepen. Landen met sterke economieën hebben thans vanwege de laatste crisis veel problemen op het nationale niveau. Markten storten in elkaar, investeringen gaan verloren, banken worden zuiniger met geld, bedrijven gaan over de kop en er ontstaat werkloosheid en armoede. Er ontstaat een schuldenvraagstuk, en kredietwaardigheidsinstituten die landen moeten beoordelen, hebben de waardering van een aantal landen teruggeschroefd. Zo heeft kredietbeoordelaar Fitch Ratings Nederland gewaarschuwd voor een dreigende afwaardering. Dat gebeurt volgens deskundigen door een verlaging van de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van stabiel naar negatief. Met een lagere vooruitblik heeft een land een bepaalde periode om maatregelen te nemen om de financiën te verbeteren, voordat de kredietwaardigheid wordt verlaagd. Bij Fitch heeft Nederland nog de hoogst mogelijke kredietwaardering namelijk AAA. In december waarschuwde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s Nederland al dat het land zijn hoogste kredietwaardigheid binnen drie maanden kan verliezen. Nu is bekend dat minderheidsregering van Nederland is gevallen. De hoofdoorzaak is dat regeringspartijen in Nederland het niet eens kunnen worden over het bezuinigingsbeleid en de rol van de EU-regels daarbij. Met name Wilders en zijn PVV krijgen het verwijt niets te hebben geleerd van de situatie in Griekenland.  Zaterdag stapte Wilders uit het zogenaamde ‘Catshuisberaad’ tussen de regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV, omdat hij de effecten van de bezuinigingen op de koopkracht van vooral AOW’ers niet voor zijn rekening wilde nemen. De PVV-leider wil de eis van een maximaal tekort van 3 procent in 2013 loslaten en niet luisteren naar ‘de dictaten uit Brussel’ (lees: EU). Het Catshuisberaad ging over de extra miljardenbezuinigingen met een omvang van ruim 14 miljard euro.  PVV-leider Geert Wilders wil niet akkoord gaan met het bezuinigingspakket dat op tafel lag. Een meerderheid van 76 Kamerleden wil nieuwe verkiezingen houden op 27 juni. Het gaat dus om bezuinigen in Europa en strategieën om steeds minder uit te geven, zijn niet vreemd. Maar bij het WEF lijkt het niet te gaan om bezuinigingen, maar om maatstaven die allang worden gehanteerd om landen te kwalificeren. Onze president zat in de sluitingspaneldiscussie met Felipe Calderón (president van Mexico),
Otto Perez Molina (president van Guatemala) en Mariano Rajoy Brey, premier van Spanje. Het panel boog zich over de vraag hoe in de huidige context, Latijns Amerika als een sterke speler wat betreft de duurzame economische groei kan opkomen. In het bijzonder heeft men het gehad over de invloed van de opkomst van andere wereldmachten, het voorkomen van protectionisme, het bevorderen van interregionale handel en investeringen en het versnellen van groei via technologische innovaties. Wat dit laatste betreft, kan gezegd worden dat hetzelfde WEF in een rapport in 2012 heeft aangegeven dat Suriname op het stuk van de bereidheid en gereedheid van Suriname om internet te gebruiken, gekwalificeerd wordt op de 121ste plaats onder 142 landen. Alleen Nicaragua, Bolivia en Haïti scoren slechter. Er zijn 4 fases van digitalisering waarin de landen worden gekwalificeerd. Suriname is in de primitieve fase waar de digitalisering beperkt wordt. Trinidad is in de fase van ‘opkomend’. Barbados is in een nog opgeschoten fase van ‘transitie’. Bij het doen van deze beoordeling wordt gekeken naar o.a. de toegang tot internet, de bereikbaarheid in termen van prijs, de betrouwbaarheid, de snelheid, de bruikbaarheid en het vermogen van gebruikers om ICT te incorporeren in hun leven. Er moet dus nog veel veranderen bij Telesur en de andere providers. Dat is iets dat meegenomen moet zijn uit het Wereld Economisch Forum. We blijven volgen hoe dit Forum zich vertaalt naar de ICT-ontwikkeling in ons land.

error: Kopiëren mag niet!