Resultaat diagnostische toets nog niet uit

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) krijgt heel binnenkort een rapportage over het resultaat van de diagnostische toets. Volgens Kenneth Biervliet, onderdirecteur Minov, is men intensief bezig. De leerkrachten van de vijfde klassen zullen over een week of twee worden ontvangen. Zij zullen geïnstrueerd worden hoe om te gaan met het resultaat. Volgens Biervliet is het afnemen van de toets belangrijk, maar belangrijker is het om te weten welke therapie er toegepast moet worden. Het ministerie wil de leerkrachten en de schoolleiders voldoende kennis geven zodat ze om kunnen gaan met de geconstateerde hiaten.
Er komt een leerlingenrapport, een klasse-, school- en ook een landelijke rapportage. De school en de leerlingen zullen de resultaten ontvangen. In de rapportage zal worden opgenomen in welk onderdeel de leerlingen zwak zijn. Biervliet zegt een voorbeeld aanhalend, dat als blijkt dat de leerlingen bij het vak Rekenen zwak zijn in het onderdeel breuken, het accent in de klas dan ook gelegd zal moeten worden op breuken, zodat de kinderen dat beter kunnen beheersen.
De toets voor leerlingen van het voorlaatste leerjaar basisonderwijs maakte op 26 maart zijn wedergeboorte door. Met de introductie van de diagnostische toets moeten leerlingen makkelijker door de finale toets van het laatste (zesde) leerjaar. Het lesprogramma kan hierdoor eventueel worden bijgestuurd. Er is een begin gemaakt  met het toetsen van de vaardigheden in Taal en Rekenen. Evaluatie zal moeten uitwijzen of het uitgebreid kan worden met een of meerdere vakken.  De directe aanleiding voor de herintroductie van de diagnostische toets zijn de slechte resultaten op glo-niveau. Het Minov wil met deze ingreep de hiaten in het leerproces overzien door een vroegtijdige interventie.

error: Kopiëren mag niet!