Eerste oplevering wegenproject De Nieuwe Grond

Het bestratingsproject van De Nieuwe Grond, m.n. de bestrating van de Keenswijkstraat, de Koorndijkstraat en de Kletterstraat, is gisteren door de aannemer J. Bindadien opgeleverd. De aannemer begon, na de ondertekening van het contract op 1 december 2011, met de uitvoering van de werkzaamheden. De lozingen werden opgehaald en in januari 2012 werd een aanvang gemaakt met de bestrating. Gaandeweg het project werd de ontwatering verder verbeterd door het plaatsen van duikers met keermuren op diverse locaties. De projectduur is gesteld op 4 maanden, waarna de aannemer nog 6 maanden een onderhoudsplicht heeft. Hierna vindt de eindaflevering plaats.
Gistermorgen liepen de vertegenwoordiger van het project Bureau Decentralisatie, de staf van het districtscommissariaat Wanica, buurtcomitéleden, ressortraadsleden van De Nieuwe Grond en vertegenwoordigers van de aannemer het traject af om zich te oriënteren over eventuele onvolkomenheden en aan de hand daarvan verdere afspraken te maken. Opvallend was dat burgers het nog steeds niet zo nauw nemen met het verantwoordelijk omgaan met huisvuil, ondanks alle informatie en gesprekken met buurtcomitéleden. Wel heeft een buurtbewoner de wens uitgesproken voor een samenwerkingsverband met het commissariaat voor het ophalen van grof vuil. De buurtcomité en de ressortraad zullen de koppen bij elkaar steken om dit project op gang te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!