Astrid Runs directeur Nova Bureau

De socioloog Astrid Runs is benoemd tot  directeur van het Nova Accreditatiebureau. Gistermorgen werd dit bureau officieel geopend door minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Runs  heeft de ondersteuning van twee stafmedewerkers, S. Tjoe A On en R. Najatirta. Sapoen zei dat op Runs de taak rust het accreditatiegebeuren in goede banen te leiden. Bij deze plechtigheid waren ook leden van de Accreditatieraad aanwezig, onder wie voorzitter T. Feurich en lid Henry Ori.  Het Nationaal Orgaan voor de Accreditatie (Nova) is door het Minov geïnstalleerd ingevolge de Wet Nova van 22 mei 2007.
Minister Sapoen noemde het operationeel zijn van het bureau een belangrijke stap in het bevorderen van de kwaliteit en het waarborgen van de regionale en internationale vergelijkbaarheid van opleidingen in het hoger onderwijs. Het heeft een poos geduurd voordat de wet was goedgekeurd en afgekondigd. ‘Met de formele instelling van het bureau kan het accreditatiewerk versneld worden uitgevoerd’, zei de bewindsman. Het ligt in de bedoeling om alle geaccrediteerde opleidingen op te nemen in het Centraal Register van Opleidingen voor Hoger Onderwijs. Accreditatie moet worden beschouwd als het kenmerk  van een opleiding op basis van een door de accreditatieraad verleend besluit, dat aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Voor de positieve beoordeling moeten opleidingen voldoen aan minimale kwaliteits- en niveaueisen. Intussen heeft de raad enkele kaders weten  vast te stellen op grond waarvan de processen van accreditatie getoetst zullen worden. Het gaat in deze om onder meer de doelen van de opleiding, het programma, de inzet van het personeel, de interne kwaliteitszorg en condities voor continuïteit.
Nova beoordeelt accreditatieaanvragen van nieuwe opleidingen  die nog niet beschikken over afgestudeerden, van opleidingen die al over alumni beschikken en voorts toetst zij buitenlandse accreditatie. Hierbij gaat het om opleidingen die reeds door een buitenlandse accreditatieorganisatie  zijn geaccrediteerd.   De Nova-raad deelde mede dat er sancties zullen worden opgelegd aan opleidingen die niet geaccrediteerd zijn. Deze sancties die door het Minov zullen worden opgelegd, zijn het verbieden van de opleiding diploma’s af te geven, de inschrijving van eerstejaarsstudenten  te verbieden en het stopzetten of inkorten van overheidssubsidie.

error: Kopiëren mag niet!