Ouders verongelukte Soebhan teleurgesteld in uitspraak Dader krijgt 15 maanden celstraf

De ouders van Dilshaad Soebhan zijn zeer teleurgesteld in de rechtspraak. Zij zijn niet te spreken over de straf die de dader opgelegd heeft gekregen van de rechter. De 17- jarige Dilshaad raakte op 25 september 2011 betrokken bij een aanrijding te Simonspolder. Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis. De autobestuurder was onder invloed van alcohol. De dader heeft een straf opgelegd gekregen van 15 maanden, waarvan hij 7 heeft doorgebracht in voorarrest. Resteert hem nog 9 maanden om in het gevang door te brengen.
De ouders kunnen zich niet voorstellen dat aan de persoon die hun zoon heeft gedood zo een milde straf is opgelegd. Hun zoon was in de bloei van zijn leven. Volgens de ouders bevordert deze uitspraak het roekeloos rijgedrag en het rijden onder invloed. “Men weet nu dat er geen zware straffen zijn verbonden aan het doodrijden van iemand. Zulke milde straffen voor zware verkeersovertredingen schijnen normaal te zijn in de rechtspraak.” Rashida Soebhan- Ramhit, de moeder van de overleden Dilshaad, vertelt dat zij in haar buurt iemand kent die tot twee keren toe onder invloed van alcohol een aanrijding met dodelijke afloop heeft veroorzaakt. ‘Die persoon heeft de eerste keer een jaar in de bak gezeten en de tweede keer moest hij anderhalf jaar achter de tralies. Maar deze vent heeft zijn lesje niet afgeleerd. Hij neemt nog steeds in beschonken toestand plaats achter het stuur en hij brengt dus nog steeds anderen hun levens in gevaar.’
Soebhan- Ramhit is de mening toegedaan dat de straffen in zulke zaken zeker hoger moeten dan slechts de enkele maanden. ‘Op deze wijze leren zij hun lesje nooit.’ De dader is de zoon van een politie-inspecteur. Mevr. Soebhan  vraagt zich in gemoede af of het hieraan heeft gelegen dat deze dader zo een milde straf opgelegd heeft gekregen. ‘Wordt er met twee maten gemeten? De dader gaat voor enige tijd achter de tralies en is daarna weer terug thuis.’ Helemaal anders is het gesteld met haar zoon die nog in de bloei van zijn leven was, die wreedaardig wordt weggerukt en die bovendien nooit meer naar huis terugkeert.
Eerder heeft oud-inspecteur van politie eerste klasse Anand Girjasingh in een gesprek met Dagblad Suriname aangegeven dat een bezopen autobestuurder die een aanrijding veroorzaakt, met de dood als gevolg, maximaal 4 jaren gevangenisstraf opgelegd kan krijgen. Daarnaast wordt zijn rijbevoegdheid voor maximaal 2 jaren ingetrokken. De rechter verkeert dus in de positie om een straf op te leggen tot een maximum van 4 respectievelijk 2 jaren. Hoewel het rijden in beschonken toestand gerekend kan worden tot een overtreding, wordt deze gekwalificeerd als een misdrijf als daarbij een aanrijding wordt veroorzaakt, met de dood tot gevolg hebbende. Hierbij wordt de autobestuurder dood door schuld verweten. Hem kan het verwijt gemaakt worden van grove nalatigheid doordat hij dronken achter het stuur zat en deelnam aan het verkeer. Alcoholgebruik leidt tot afname van het denk- en reactievermogen.

error: Kopiëren mag niet!