Henk Ramnandanlal: ‘Dit is een teken van gebrek aan het dekolonisatievermogen van Nederland’

Henk Ramnandanlal (MC/Palu) ligt niet wakker van de aangekondigde maatregelen van de Nederlandse regering.  Die overheid zet de resterende Euro 20 miljoen aan ontwikkelingshulp stop en wil pressie op de Schengenlanden uitoefenen om een reisverbod af te vaardigden tegen de verdachten in het 8 decemberstrafproces.
Het is niet verwonderlijk dat van alle landen Nederland het hardst schreeuwt. Voor Ramnandanlal is dit een bevestiging dat er in de coup van 1980 en de gebeurtenissen in 1982 er een rode Nederlandse draad loopt. ‘Nederland is de veroorzaker van de woelige tijd.’
Harry van Bommel zat in de Tweede Kamer toen minister Uri Rozenthal bekendmaakte wat de Nederlandse regering van plan is. Hij kan zich terugvinden in het visumverbod en denkt dat Nederland ook nog succesvol zal zijn in zijn lobbycampagne om de overige EU- landen zover te krijgen de verdachten van de 8 decembermoorden een reisverbod op te leggen.  Toch vindt Van Bommel dat de uitslag van het strafproces moet worden afgewacht. Er zijn immers verdachten die bij een eventueel vonnis vrijgesproken kunnen worden.
Aan de andere kant vindt het Tweede Kamerlid dat het stopzetten van ontwikkelingshulp op geen enkele manier de samenleving mag raken. ‘Ik vind dat van de ontwikkelingshulp bekeken moet worden of dat rechtstreeks naar projecten kan zoals gezondheid, onderwijs en het binnenland. Het geld moet niet gaan naar de regering maar naar projecten, zodat het uiteindelijk ten goede komt aan de bevolking van Suriname’, zegt Van Bommel aan Dagblad Suriname.
Asis Gajadien (NF/VHP) zegt dat het verwachtbaar was dat de internationale gemeenschap zich zou roeren. ‘Er is sprake van mensenrechtenschendingen. Wij zijn deelgenoot van internationale rechtsorden en wanneer er signalen zijn dat we die rechtsorde niet willen toepassen, krijg je dit soort effecten.’  Gajadien blijft het ‘amnestiegedoe’ een juridisch onding noemen. ‘Het heeft het imago van dit land geschaad. Maar wat het rechtsproces betreft, denk ik dat er geen verstoring in zal komen.’
Ramnandanlal heeft helemaal niet het gevoel dat ons land zal treuren om de Euro 20 miljoen. Dit bedrag maakt slechts een heel klein deel uit van de totale inkomsten van ons land. Ook Gajadien denkt dat het bedrag geen aderlating zal betekenen voor de overheid.
Gregory Rijssen

error: Kopiëren mag niet!