Amzad Abdoel: “Waar het ene pad zich afsluit, openen er duizenden andere”

De verdachten in het 8 decemberstrafproces  kunnen niet naar en via Nederland afreizen. De minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Uri Rosenthal, heeft afgelopen donderdag een reisverbod voor alle verdachten ingesteld. De partij van Geert Wilders, de PVV, wil dat dit verbod ook geldt voor de 28 parlementariërs die voor de amnestiewet hebben gestemd. Voor coalitielid Amzad Abdoel is van belang dat ‘wij in een globaliserende wereld leven’. “Geen enkel land moet denken om een land te kunnen isoleren. In de afgelopen jaren zijn er voorbeelden genoeg geweest waar de wereldeconomie landen heeft geïsoleerd. Maar dat werkt niet meer als vroeger. Een voorbeeld hiervan is Cuba. Ondanks dat Cuba is geïsoleerd, is de interesse van verschillende landen binnen Cuba thans heel goed te merken.” Abdoel merkt op dat binnen de globaliserende wereld Nederland geen rol kan spelen in het isoleren van Suriname of Surinamers. “Wel kunnen zij mogelijk wat invloed uitoefenen, maar waar het ene pad zich afsluit, openen er duizenden andere.” Volgens het assembleelid is er een ander land in Europa waarmee de Surinaamse regering dealt, verwijzend naar Frankrijk.
De president heeft volgens Abdoel eerder aangegeven dat Nederland niet het  land is voor Suriname om ontwikkelingssamenwerking en –relaties mee aan te gaan. “Dat was vroeger het geval, maar niet nu.” Deze regering heeft een ander buitenlands beleid en richt zich meer regionaal.
Abdoel veroordeelt de handeling van Nederland als bemoeienis in een Surinaamse aangelegenheid. “De pas afsnijden voor de amnestieverleners door Nederland betekent niet het einde van Suriname. Maar men moet niet uit the oog verliezen dat wat Nederland ook doet, de relatie tussen de bevolking van Nederland en Suriname in tact blijft. Ook al was de relatie op het hoogste niveau bekoeld, maar de relatie tussen de bevolking is altijd in tact gebleven.”
Indien Nederland straks het besluit neemt en ook aan de 28 amnestieverleners verbiedt om voet op Nederlands grondgebied te zetten, dan  zijn er andere vliegroutes die genomen zullen worden, vindt Abdoel. “Voor ons maakt het niet veel uit.” Hij vindt dat zij een goede daad hebben verricht door de amnestiewet goed te keuren en amnestie te verlenen. Dit hebben zij puur in landsbelang gedaan.

error: Kopiëren mag niet!