NPJ brengt Jeugdnota’s bijeen

Het Nationaal Jeugdparlement is momenteel bezig het jeugdbeleid, dat op verschillende ministeries wordt gevoerd, bijeen te brengen. Om dit te doen, heeft het jongeren vertegenwoordigingsinstituut gemeend om aan enkele ministeries die zich indirect ook met de jeugd bezighouden, een bezoek te brengen.
Tijdens een bezoek aan het ministerie van ATM is gesproken over werkgelegenheid voor jongeren. Volgens Derryl Boetoe, NJP-voorzitter, maken  jongeren zich zorgen hierover. ‘Er  is ook gesproken over jong ondernemerschap en trainingen voor drop-outs.’ De bewindsman op ATM, Ginmardo Kromosoeto, is gevraagd om binnenkort een presentatie in het Jeugdparlement te houden.
Er is ook een bezoek gebracht aan het departement van Justitie en Politie. ‘We spraken voornamelijk over verkeersveiligheid, huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit. We wilden weten wat het ministerie op dat gebied doet, vooral op het gebied van huiselijk geweld’, vertelt Boetoe.
Het NJP zal na het Jeugdcongres, dat dit jaar op 19 en 20 april wordt gehouden, de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling bezoeken.
Het NJP wil dat er een hechtere samenwerking komt tussen het jongereninstituut en de verschillende ministeries die zich bezighouden met facetten van het jeugdbeleid. Uiteindelijk moet deze actie leiden tot het kunnen formuleren van een samengevoegd jeugdbeleid.
Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft tot nu toe geen sport- en jeugdbeleid gepresenteerd.

error: Kopiëren mag niet!