Rechter doet uitspraak in zaak tegen penitentiaire ambtenaren

Rechter in kort geding Anand Charan doet morgen uitspraak in de rechtszaak die de Staat vorig jaar september had aangespannen tegen de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS). Voorzitter Gustaaf Gallant van de bond zegt dat de afspraken die partijen  hebben gemaakt bij de rechter niet zijn nageleefd zijdens de overheid. De magistraat had bij de eerste zitting bepaald dat er een commissie moest worden ingesteld die de herstructurering van het penitentiaire korps moest voorbereiden. In de commissie, die vorig jaar december is ingesteld, zou een vertegenwoordiger van de bond zitting moeten hebben. Justitie heeft volgens Gallant echter geweigerd een bondsbestuurslid dat hiervoor was aangewezen door de alv, te accommoderen in dit orgaan.
In februari jongstleden diende de zaak voor de derde keer bij de rechter, waarbij bepaald is dat op 12 april uitspraak gedaan wordt. De bond ging in september in staking, daar de regering weigert invulling te geven aan de herstructureringsovereenkomst, gesloten in 2000, en de instelling van een interim diensthoofd bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Dit zou als implicatie hebben dat  de leden in functie worden opgetrokken. De overheid heeft deze overeenkomst om tot nog toe onduidelijke redenen niet willen uitvoeren. De pa’s hebben in het afgelopen jaar strijd moeten  leveren om afspraken over de standplaatstoelage en de terugbetaling van de SZF-premie uitgevoerd te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!