NDP-SUBAFDELING BLAUWGROND RIEP OP TOT NEGEREN VREEDZAME BETOGING

De stille loop van gisteren heeft indruk gemaakt bij de achterban van de Nationale Democratische Partij (NDP), althans de subafdeling Blauwgrond. De reactie volgde  mede naar aanleiding van flyers die in de binnenstad werden verspreid door kennelijk aanhangers van het Comité Behoud Democratische Rechtstaat Suriname. In het Comité participeren 23 organisaties. De oproep luidde als volgt: ‘Stille tocht als protest tegen aantasting rechtstaat Suriname. Maatschappelijke en kerkelijke organisaties roepen elke rechtgeaarde burger van Suriname op tot deelname aan een stille tocht op dinsdag 10 april 2012. Met deze stille tocht willen de organisaties hun bezorgdheid over de vele aanvallen op de rechtstaat tot uiting brengen en in het bijzonder de pogingen om het strafproces over de 8 decembermoorden bij de Krijgsraad stop te zetten. Laat uw ongerustheid blijken en loopt u mee.’
In gesprek met Dagblad Suriname zei bestuurslid Armand Gefferie dat de Surinaamse samenleving moet kijken naar de mensen die zich de zogenaamde leiders noemen en mensen op straat willen krijgen. Het gaat bij Gefferie om politici zonder ruggengraat. Politici zonder politiek draagvlak, politiek geëngageerde vakbondleiders, a-nationalisten en boosaardige Nederlanders die bezig zijn wanorde in Suriname teweeg te brengen. ‘Onder het mom van een stille loop proberen ze Nederland weer in de positie van kolonisator te brengen. Politiek Den Haag maakt van vele argeloze landskinderen marionetten en collaborateurs met vaak desastreuze gevolgen voor Suriname. Hun wandaden sluiten ze dan op voor zestig jaren. De binnenlandse oorlog door Nederland in ons land geleid en gefinancierd, heeft vele levens gekost. Ook deze gevallenen hebben nabestaanden. Politiek Den Haag heeft blanke huurlingen op Surinamers afgestuurd om met elkaar te vechten onder het mom van herstel van de democratie. Thans wordt er strijd geleverd onder het mom van aantasting van de rechtstaat. Men moet ook niet uit het oog verliezen de periode dat militairen in hun slaap zijn vermoord noch minder die van politieagenten in het district Commewijne die uit hun huis zijn weggehaald en later vermoord. De hypocriet van Nederland komt met zwaar geschut, waarbij ook kerkelijke leiders worden ingezet en andere denominaties met valse voorwendsels.’ De NDP-subafdeling vraagt de samenleving zich niet politiek te laten misleiden, maar het gezond verstand te laten prevaleren. ‘Een ieder heeft volgens de grondwet het recht op een vreedzame en geordende betoging, maar die van gisteren was politiek getint’, volgens de subafdeling. Met de loop wil de ex-kolonisator wederom voet aan wal zetten zegt de subafdeling bij monde van Armand Gefferie.
Gefferie was ook niet te spreken over het feit dat politici beweren dat de aanpassing van een bestaande wet indruist tegen de rechtsorde. ‘Toen de wet werd geslagen in 1992 was er geen sprake van aantasting van de rechtstaat, maar nu wel. Er liepen processen tegen plegers van strafbare feiten. De onderzoeken ter terechtzitting verkeerden in een stadium van sluiting. Destijds was er geen stille loop geïnitieerd. De bestaande wet is voorzien van wat juridische infrastructuur, zodat de verdachten van het 8 decemberproces ook aanspraak kunnen maken op amnestie’, verduidelijkte Gefferie. ‘Dit vinden politici van toen niet eerlijk. Met de aanpassing van deze wet is veel onrust afgewenteld. Om die maatschappelijke onrust te omzeilen, heeft president Desi Bouterse gelukkig een ter elfder ure opgeroepen pro-amnestie beweging afgeblazen. Een nul op het rekest van velen’, vindt Gefferie terecht. ‘Wij gaan ons niet bezighouden met zaken die ons van elkaar scheiden, maar liever die ons tot één natie binden’, zei Gefferie tot slot.
N. Ramjiawan
 

error: Kopiëren mag niet!