Amnestie protestloop ook in Nederland

Vandaag vindt ook in Amsterdam, Nederland, een protestloop tegen de aanname van de Amnestiewet plaats. Om zeven uur ’s avonds zal er gelopen worden vanaf het Gelderlandplein naar het consulaat van Suriname in Amsterdam. Heel wat organisaties steunen deze protestloop. Op diverse facebook-pagina’s, onder andere RedSu, worden al dagen de oproep voor deelname aan de protestloop geplaatst. Met de protestloop wil men duidelijk maken dat Surinamers het niet eens zijn met wat er allemaal gebeurt in Suriname.
Op zaterdag 14 april houdt het ‘Komitee 1982 Amnestie Nee’ samen met het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname en vele anderen de “Conferentie tegen Straffeloosheid in Suriname”. De conferentie heeft als doel, na de omstreden Amnestiewet in Suriname, nieuwe vooruitzichten voor de solidariteitsbeweging in Nederland om gerechtigheid en tegen de straffeloosheid in Suriname aan te geven. Het Comité  Herdenking Slachtoffers Suriname organiseert drie decennia al de jaarlijkse herdenking van de decembermoorden. Daarom heeft het ‘Komitee 1982 Amnestie Nee’ het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname als partner gekozen bij de organisatie van deze conferentie. Het ‘Komitee 1982 Amnestie Nee’ is fel tegenstander van de amnestie voor mensenrechtenschenders, waaronder president Desi Bouterse, de hoofdverdachte van de ‘decembermoorden’.  Het Komitee 1982 Amnestie Nee is solidair met de brede protesten in Suriname tegen de Amnestiewet en de straffeloosheid.
De Nationale Unie, onder leiding van Mahin Jankie, heeft het standpunt van deze politieke partij publiekelijk gemaakt. De Nationale Unie (NU) is van mening dat de onlangs in het Surinaams parlement aangenomen Amnestiewet in strijd is met het internationaal recht. Ook is deze wet in strijd met artikel 131 lid 3 van de Surinaamse Grondwet. Dit artikellid wordt geciteerd: ‘Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.’ Artikel 106 van de Surinaamse Grondwet luidt als volgt: ‘Binnen de Republiek Suriname geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten, die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming van de voorschriften zijn aangegaan.’ Ingevolge artikel 26 en 27 van het Weens Verdrag inzake Verdragenrecht mag een staat geen mankementen van interne orde inroepen om een verdrag niet na te leven.
Op grond van het voorgaande komt de Nationale Unie tot de conclusie dat de voornoemde Amnestiewet in strijd is met het internationaal recht en de Grondwet van Suriname en derhalve onverbindend. De Surinaamse rechterlijke macht zou gelet op het voorgaande aan de Amnestiewet voorbij dienen te gaan als zijnde onverbindend in strijd met hogere geldende rechtsregels. Ook zouden er personen en/of maatschappelijke organisaties deze bestreden Amnestiewet aan de Surinaamse kantonrechter kunnen voorleggen en buiten werkingstelling kunnen eisen, daar het strijdig is met de voornoemde hogere rechtsregels.

error: Kopiëren mag niet!