“Degenen die de grond schenden, worden met de grond gelijkgemaakt”

Een amnestiewet voor het opheffen van de strafbaarheid van moorden is ongekend, vindt het assembleelid Harrish Monorath. Amnestie kan en mag worden verleend, echter de omstandigheden zijn nu niet gunstig en tasten het rechtsgevoel van de Surinaamse burger ernstig aan. Bovendien vindt Monorath dat inmenging van de wetgevende macht nooit en te nimmer binnen de rechterlijke macht mag geschieden. Een citaat die hij hierbij aanhaalde was: Dharma evam hato hanti: “degenen die de grond schenden, worden met de grond gelijkgemaakt”. Dit is met de Amnestiewet wel het geval. Er is een rechtszaak aan de gang. Volgens Monorath is Nieuw Suriname voorstander van een waarheidscommissie of een referendum. Hij meent dat het volk moet beslissen wat er moet gebeuren. Amnestieverlening hierna of gratieverlening na het vonnis is volgens hem ook een optie.
Monorath die een juridische achtergrond heeft, zegt dat waarheidsvinding na amnestie juridisch niet mogelijk is. Het stellen van het kiezen van een  waarheidscommissie geeft volgens de parlementariër blijk van een vertekend beeld van de realiteit. Uit het bovenstaande blijkt dat de voorstanders van amnestie een vertekend beeld van de realiteit erop na houden. Hij onderstreept dat amnestie een handeling betreft die feitelijk blijk geeft van het niet hebben van een normaal functionerende rechtsbewustzijn.
Aanname van het amnestiewetsvoorstel zal volgens Monorath een directe schending zijn van de grondwet. Dit zal meebrengen dat internationaal men de Surinaamse politiek als inferieur zal bestempelen. “De zogenaamde bananenrepubliek wordt een feit.” Aanname van de amnestiewet zal blijk geven dat zelfs de wetgevende macht de grondwet niet respecteert. Het resultaat zal zijn dat de burger zichzelf ook het recht zal aanmeten de grondwet niet te respecteren. Monorath meent dat in een democratisch land alles bespreekbaar moet zijn. “Alles moet ter sprake kunnen komen teneinde aan de democratische meerderheid de kans te bieden hierover een beslissing te nemen. Dit hebben wij gemist bij de amnestiewet.” Met de aanname van de amnestiewet is het land naar zeggen van Monorath gedoemd tot wetteloosheid en economische achteruitgang.

error: Kopiëren mag niet!