Coted bespreekt kwestie regionale basisgoederen en milieuheffing

Tijdens de 34ste Coted-vergadering van 26 tot en met 30 maart 2012 in Guyana is het advies van het regionaal technisch team besproken met betrekking tot een lijst van 67 producten die is samengesteld. Het voorstel is dat er een eventuele verlaging of (tijdelijke) verwijdering van het gemeenschappelijk buitentarief (CET) voor 2 jaren kan plaatsvinden. Besloten is om nationale consultaties te houden met betrekking tot deze lijst en uiterlijk 30 april 2012 de bevindingen op te sturen naar het Caricom Secretariaat (CCS). Dit alles in het kader van het betaalbaar houden van de basisgoederen in de regio. Verwacht wordt dat na ontvangst van alle commentaren van de lidlanden, het Caricom Secretariaat een finale draft zal opsturen ter goedkeuring van de Coted-ministers, waarna deze kan worden aangeboden aan de Staatshoofdenvergadering in juli 2012 in St. Lucia.
De environmental levy (milieuheffing) is een heffing die bepaalde lidlanden hebben op de import van dranken, terwijl hun lokale producenten deze heffing niet hoeven te betalen. Het voorgaande is sinds juni 2004 onderwerp op de agenda van de Coted en tot op heden hebben Guyana, Belize en St. Lucia nagelaten om het discriminatoire aspect van deze heffing weg te werken. Tijdens de 33ste Coted, die van 14 tot en met 18 november 2011 is gehouden, heeft Belize aangegeven dat hun environmental levy uiterlijk eind november 2011 zou zijn weggewerkt en Guyana en St. Lucia hebben aangegeven dat niet te kunnen doen, gelet op de toen opkomende verkiezingen in deze landen. Toen hadden de Coted-ministers de lidlanden opgedragen om het discriminatoir effect van de heffing onmiddellijk weg te werken. Deze krachtige woorden zijn gebruikt door de Coted-ministers, omdat zij uit de ervaringen van de eerdere rechtszaken die aanhangig zijn gemaakt bij de Caribbean Court of Justice hebben geleerd. Door deze krachtige woorden te gebruiken, heeft de Coted zich wettelijk ingedekt en  al het mogelijke gedaan om dit probleem met de lidlanden op te lossen.
Tijdens de onlangs gehouden 34ste Coted heeft Guyana aangegeven dat binnen 1 maand er een oplossing voor dit probleem bekend zal zijn. Of deze oplossing inhoudt dat de environmental levy zal zijn geëlimineerd of dat alleen het discriminatoir karakter ervan zal zijn weggemaakt, is niet bekend. St. Lucia heeft aangegeven dat de nieuwe regering het probleem dit jaar nog wegwerkt. De uitspraak van de Caribbean Court of Justice (CCJ) in de zaak Hummingbird Rice Mills vs. de Staat Suriname houdt onder meer in dat de Coted in zulke gevallen al haar beroepsinstanties moet raadplegen. In dit kader hebben de Coted-ministers besloten dat indien Guyana en St. Lucia zich niet houden aan Revised Treaty of Chaguaramas, deze kwestie zal worden doorverwezen naar de Heads of Government-vergadering.

error: Kopiëren mag niet!