Regering weigert te praten met Brandweerbond

De regering lijkt verdere polarisatie met de Brandweerbond in de hand te werken. De bond weigert de staking op te heffen  en de regering is niet van plan concessies te doen, ondanks dat de stakenden zondag niet zijn uitgereden bij een verkeersongeval waar er doden te betreuren vielen. Minister Martin Misiedjan van Justitie en Politie heeft de brandweerrekruten opgeroepen voor een spoedbijeenkomst. Van de 100 man hebben vanwege de korte tijdspanne slechts 38 man gevolg gegeven aan deze oproep. Gistermorgen werden ze via de media opgeroepen voor dit onderhoud met de bewindsman, welke voor gistermiddag was gepland. Het vermoeden bestaat dat de rekruten ingezet zullen worden om de werkzaamheden van de stakende brandweerlieden over te nemen.
Dagblad Suriname verneemt uit betrouwbare bron dat ook de stafleden (brandweerofficieren met ster en balk) door hoofdcommandant Cecil Waal zijn toegesproken. Vermoedelijk zullen ook de stafleden worden ingezet om het werk over te nemen van de stakende manschappen. Dagblad Suriname verneemt uit bondskringen dat het inzetten van rekruten en de staf een hoogst onverantwoordelijke zaak is. De rekruten hebben tot nog toe alleen  een theoretische bagage, zegt  bondsvoorzitter John Seedorf in een reactie. Ze zijn  nog niet in de praktijk getraind en kunnen de taken ook niet overnemen, zegt Seedorf. Bovendien zijn ze ook nog niet beëdigd. De rekruten zijn anderhalve maand terg lid geworden van de bond. De stafleden  zijn alleen belast met administratieve werkzaamheden en zijn  ook niet in staat de praktische werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Dagblad Suriname verneemt dat de staking verscherpt zal worden. Mogelijk zal de bond versterking krijgen van andere vakbonden.    De Brandweerbond staakt al bijkans twee maanden voor de uitvoering van de Fiso 2-reeks. Dagblad Suriname tekent aan dat het jammer is dat deze zaak op de spits wordt gedreven, terwijl er eergisteren mensenlevens te betreuren vielen.

error: Kopiëren mag niet!