Ministerie van Financiën formuleert strategisch plan

Het ministerie van Financiën heeft onlangs haar strategisch plan 2012-2016 geformuleerd, in haar streven naar professionalisering van de organisatie en realisatie van duurzame groei van de economie en ontwikkeling van het welvaartsniveau van de Surinaamse gemeenschap. Aan de totstandkoming hiervan is actief bijgedragen door de minister van Financiën en het voltallige management team (2012) van het ministerie, met ondersteuning van de externe consultant Hubert Rampersad.
De nieuwe missie van het ministerie die tijdens de werkconferentie in teamverband werd geformuleerd, luidt als volgt: “Het effectief beheren van staatsfinanciën en het bevorderen van duurzame economische welvaart voor de huidige en toekomstige generaties in de Republiek Suriname”. Hiertoe gaat het ministerie de voorwaarden creëren voor een financieel gezond Suriname en een hogere levensstandaard om economische groei en stabiliteit mogelijk te maken. Ook gaat gewerkt worden aan onder meer een goede financiële huishouding, doelmatige besteding van overheidsmiddelen en  verhoging van de integriteit van het ministerie.  Om dit allemaal te bereiken, wil het ministerie een excellente organisatie worden, ofwel een efficiënte, professionele en resultaatgerichte organisatie zonder onnodige bureaucratie en overbodige administratieve lasten. Het ministerie wil hiertoe ook een organisatie zijn die altijd respectvol en transparant naar burgers en bedrijven toe handelt en hen kwalitatief hoogwaardige diensten bieden. Het ministerie beseft dat ontwikkeling van het human capital van essentieel belang is in het proces van duurzame verandering. Vandaar dat  het ministerie ook een organisatie wil zijn waarin het menselijk potentieel voortdurend wordt ontwikkeld en een cultuur heeft die gekenmerkt wordt door  commitment, passie, teamspirit, integriteit,  innovatie, klantgerichtheid en zelfverantwoordelijkheid. Om een excellente organisatie te worden en  een rolmodel in de regio te kunnen vervullen, heeft het ministerie hiermee de basis gelegd voor implementatie van een geïntegreerd strategisch managementsysteem dat als leidraad gaat fungeren bij de succesvolle implementatie van het strategisch plan.

error: Kopiëren mag niet!