Justitieminister betuigt medeleven aan nabestaanden Peroti

Minister Martin Misiedjan van Justitie & Politie (Juspol) heeft op dinsdag 27 maart zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van Ursila Peroti (47), Irma Peroti (45) en Kimberly Peroti (11). De bewindsman is zich ervan bewust dat dit familiedrama zwaar te verwerken is voor de achtergebleven familieleden. Binnen het beleid van het ministerie wordt er veel aandacht besteed aan slachtofferzorg en huiselijk geweld. De diep getroffen familie stelde de getoonde attentie van de minister zeer op prijs.
Naar aanleiding van dit voorval is er een crisisteam, onder leiding van het ministerie van Justitie en Politie, geïnstalleerd. Het ministerie van Sociale Zaken en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) hebben onder andere ook zitting in het crisisteam. Intussen is er voor deskundige hulp aan de achter gebleven 6-jarige dochter van Irma Peroti een kinderpsycholoog aangetrokken. Verder wordt er tot de begrafenis, die voor vrijdag aanstaande is gepland, ook door het bureau Slachtofferzorg en andere dienstonderdelen van het ministerie de nodige ondersteuning aan de nabestaanden gegeven. Het is zeer belangrijk dat slachtoffers begeleid worden, omdat er na een schokkende gebeurtenis vaak onverklaarbare gevoelens voorkomen. Met de echte immateriële hulpverlening door het bureau Slachtofferzorg zal na de begrafenis een aanvang gemaakt worden. De nabestaanden zullen door een team van maatschappelijke werkers sociaal en psychisch begeleid worden. Verder worden zij ook bijgestaan bij praktische en juridische afhandeling van het proces. Indien nodig worden zij doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties.
De begeleiding van slachtoffers door het bureau Slachtofferzorg hangt af van de toegankelijkheid van de persoon. De begeleidingsgesprekken zijn meestal  één keer per week. In heftige situaties vindt dat tweemaal in de week plaats. Naarmate de vorderingen in de begeleiding, geschieden de gesprekken met grotere tussenpauze. Het doel van het Bureau Slachtofferhulp is het bijdragen aan adequaat georganiseerde en doelmatige hulpverlening aan slachtoffers van o.a. geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven en huiselijk geweld, door een gecoördineerde, integrale aanpak waarin het slachtoffer centraal staat.
Het drietal, Ursila Peroti (47 ),  Irma Peroti (45) en Kimberly Peroti (11), werd op zondagmorgen 18 maart dood aangetroffen in de Theresiaweg, een zijstraat van de Puljhunweg  te Livorno. In deze zaak wordt de concubaan van Ursila, Charles Franklin als verdachte  aangemerkt. Hij werd op maandag 19 maart door de politie van Latour aangehouden en in verzekering gesteld.

error: Kopiëren mag niet!