‘Familie Jabini bere foeroe’ De dood en eventuele begrafenis van Stanley Abinie

Stanley Abinie heeft een oudere zus Lodrika en twee broers Simson en Izaak nog in leven. De wijze hoe dingen tot nog toe zijn gegaan, draagt niet de goedkeuring van de familie. ‘De heren van ECS die zaken komen uitleggen zonder te weten hoe zaken in elkaar zitten, raden we aan om eerst overleg te plegen met de kenners casi quo de nog in leven zijnde familieleden van Stanley Abinie om precies te weten hoe zaken toegaan.’ Dit meldt de familie Jabini in een verklaring, geschreven door Renfri Jabini.
‘ Stanley Abinie heeft Djemongo gesticht met de bedoeling dat andere leden van de Volle Evangelie Gemeente samen met hem daar een kerkgemeenschap zouden opzetten, hetgeen na 30 jaren niet is gebeurd. Als hij naar de kerk moet, dan moet hij afreizen naar Nieuw Aurora (Tjalie Kondre) om de diensten mee te maken. De kerk/gemeente heeft hem voor de gek gehouden en dat is tot zijn dood het geval geweest.’
‘De heren van de ECS en anderen hebben al langer dan 30 jaar de tijd gehad om hun beloften waar te maken. Als ze zo strijdlustig waren als nu, waarom hebben ze de heer Abinie alleen daar laten wonen om na zijn dood te komen strijden voor een begraafplaats. Nu heeft hij ze niet meer nodig, in de afgelopen periode wel. Dat is een van de voorwaarden om een nieuwe begraafplaats op te zetten en dat de plaats als een dorp wordt aangemerkt, hetgeen in deze niet het geval is.’
‘In een van de tv-uitzendingen van hun maakte de heer Landsdorf de opmerking dat er in het dorp Futunaa Kaba een lijk was opgehaald door de bewoners van de omliggende dorpen. We willen hem hierbij duidelijk maken dat de heer Soiso, een van de woordvoerders van de kinderen en geloofsgenoot van de kinderen en Stanley, de persoon was achter deze zaak. De overledene was een directe oom van Soiso en met zijn toestemming hebben zijn hun oom op een andere locatie begraven. Toen de heer Soiso ter verantwoording is geroepen door zijn mede-geloofsgenoten te Futunaa Kaba, maakte hij de opmerking dat het niets uitmaakt waar de persoon begraven wordt. Als de persoon dood is, moet hij worden begraven. De locatie is niet van belang. Je kan je alleen afvragen waarom hij nu niet hetzelfde standpunt huldigt, maar de hele situatie zit te frustreren.’
De schrijven van dit artikel wil opmerken dat zijn grootouders door toedoen van Stanley Abinie de Volle Evangelie zijn gaan aanhangen en nog steeds verbonden zijn aan deze religie. Echter zijn ze niet eens met het standpunt en handelingen die nu worden gepleegd door de kinderen en consorten. Hugo Jabini, wiens naam ze telkens bijhalen, is bevoegd te praten, omdat hij tot de Awanna Lo behoort en dus zijn mening mag uiten. De heren van ECS die niet weten hoe dingen toegaan, moeten zich goed laten informeren alvorens zaken in de pers te komen verklaren.
Renfri Jabini wil hen adviseren om hun krachten en inspanningen te geven aan zaken die bevorderlijk zou  zijn en niet aan zaken die verdeeldheid als resultaat hebben. Tot slot het volgende: ‘Djemongo is geen dorp en volgens de gebruiken komt daar geen begraafplaats. Ook niet voor wijlen Stanley Abinie. Een verstandige heeft weinig woorden om te begrijpen’, aldus een verklaring van de familie Jabini, getekend door Renfri Jabini.

error: Kopiëren mag niet!