Exporteurs kunnen rijst niet kwijt op internationale markt

Rijstexporteurs zitten met de handen in het haar. Vanwege de overschotten van rijst op de exportmarkt en de enorme prijsdaling kunnen zij grote hoeveelheden rijst voorlopig niet kwijt. Rijstexporteur Wierin Bishesar van NV Sahara overweegt de rijst, die bestemd is voor export, af te zetten op de lokale markt. Andere rijstexporteurs zijn ook genoodzaakt hetzelfde te doen. Het gevolg is dat  de binnenlandse markt die al een beperkte absorptiecapaciteit heeft, gauw verzadigd zal raken. Bishesar legt uit dat rijstproducenten uit Thailand en Vietnam verantwoordelijk zijn voor de enorme overschotten op de wereldmarkt.
Het Oosten heeft een gigantische rijstproductie, die sinds januari 2012 de internationale prijs omlaag duwt. De wereldmarkt prijs schommelt tussen US$ 500 en US$ 575 per ton voor de white rice. In 2008 was de internationale marktprijs op haar maximum met US$ 900 per ton. Bishesar zegt dat ondanks deze tegenvaller voor de rijstexporteurs, de padie duur is opgekocht bij de boeren. De opkoopprijs varieerde tussen de US$ 500 en US$ 600 per ton. De goede prijs had te maken met de concurrentie onder de  opkopers. De rijstexporteur zegt dat Surinaamse  rijstproducenten in vergelijking met de buitenlandse ondernemers veel te duur produceren. Rijstboeren in de Verenigde Staten van Amerika, Noord Europa en in Azie produceren goedkoper, omdat ze door de staat gesubsidieerd worden.  De lokale rijstproductie is aan de dure kant, vanwege de hoge prijs van brandstof  en andere inputs, zoals kunstmest.  De rijstexporteur adviseert Surinaamse boeren daarom efficiënter te gaan produceren.

error: Kopiëren mag niet!