Verkeerde inpassing mulo-leraren gecorrigeerd

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) kan nog niet aangeven hoe RKBO-leerkrachten die teveel aan salaris hebben ontvangen, deze terug zullen storten. Er zou een model worden uitgedokterd op grond waarvan deze terugbetaling zou geschieden. Onderdirecteur  Administratieve Diensten (ODAD) Kenneth Karijomengolo liet het RKBO-schoolbestuur eind vorig jaar weten dat 48 voj-leerkrachten sinds 1 januari 2011 verkeerd zijn ingepast  en daardoor een salaris kregen van SRD  2.541 in plaats van SRD  2.251. De ODAD had de medewerking gevraagd van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) en de  Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols), zodat de zaak vlot kon worden  afgehandeld. KOB en Fols-voorzitter Marcellino Nerkust zegt dat de bonden niet zullen meewerken aan de terugbetaling van de teveel gestorte gelden, als het uitgewerkte model hun goedkeuring niet draagt.  De bondstopper heeft dit in gesprekken met ODAD Karijomengolo duidelijk gemaakt. De leerkrachten hebben over een periode van veertien maanden teveel geld ontvangen. Deze blunder is te wijten aan het ministerie. De verkeerde inpassing in Fiso werd enkele maanden terug gesignaleerd. Een medewerker op ODAD kreeg toen de instructie deze omissie te corrigeren, maar verzuimde dit te doen. Het Minov heeft de fout inmiddels hersteld en vanaf deze maand ontvangen deze leerkrachten  het salaris conform hun bevoegdheid en inpassing in Fiso.

error: Kopiëren mag niet!