Gezin van 9 bedreigd met ontruiming

Het gezin Harry Huur, woonachtig aan de Van Pettenpolder, wordt met ontruiming bedreigd. Volgens de partner van Huur woont de familie al meer dan 24 jaren op het erf. Zij vertelt dat toen vader Huur zijn intrek nam op het perceel, het een leegstaand perceel was. Men was in 1988 bezig met de bouw van het zwembad en de sporthal van Nickerie. Haar schoonvader kwam vanuit  Paramaribo naar Nickerie om te werken als wachter in het magazijn van de in aanbouw zijnde gebouwen. Overdag werkte hij als bouwvakker. Hij mocht een onderkomen opzetten op het perceel naast het zwembad en de sporthal. Na afronding van de werkzaamheden gaf de aannemer hem een hint om het stuk perceel waar hij verbleef aan te vragen, omdat het een stuk vrij domeingrond was.
In 1997 vroeg vader Huur het stuk perceel aan. Wie schetst zijn verbazing als zij in 2008 vernemen dat het stuk perceel is toegewezen aan een zekere Rafiek Chiragally. Zij worden vanaf toen met ontruiming gedreigd. Inmiddels is het zo ver gekomen dat zij binnen korte tijd het stuk terrein moeten ontruimen. De vrouw van Harry vertelt dat zij reeds bezig waren met de bouw van een stenen flatwoning. Het huis staat voor de helft op het terrein. Het gezin bestaat uit 7 minderjarige kinderen.
Het gezin Huur is inmiddels wel gecompenseerd met een ander stuk terrein. Echter zegt Huur dat het perceel al 15 jaren wordt bewoond door een ander gezin. Het gezinsleven van de familie is totaal ontwricht met deze onsmakelijke ontwikkeling. Zij hebben ten einde raad aangeklopt bij heel wat instanties en ook de districtscommissaris van Nickerie. Zij zijn wachtende op een resultaat.
Rafiek Chiragally zegt dat het gezin een klinkklare leugen vertelt. Het perceel behoort niet aan haar toe, maar aan de moslimgemeente Sadar Noere Ahleh Islam. Hij is lid van de gemeente en heeft zich ingezet om het perceel vrij te krijgen. Er is een vonnis en de mensen dienen volgens hem het stuk terrein te ontruimen. De gemeente heeft er alles aan gedaan om de familie te laten compenseren. Dat  is inmiddels ook al gebeurd, zegt Chiragally, maar het gezin weigert om op de aangewezen plek te gaan wonen.

error: Kopiëren mag niet!