Behandeling fraudezaak Surpost verdaagd

De advocaten Joan Nibte, Frank Truideman, Irvin Kanhai en Serge Heijmans hebben gisteren voor de zoveelste keer het verzoek tot invrijheidstelling van hun cliënten gedaan in de fraudezaak Surpost. Rechter Sieglien Wijnhard kon evenwel het tweede deel van de zitting niet bijwonen wegens dringende persoonlijke omstandigheden. Rechter Danielle Karamatali nam waar voor haar collega en zij stelde de verdere behandeling van deze zaak uit. De vijf getuigen die speciaal hiervoor waren gedagvaard, waren wel aanwezig, maar ze zijn niet gehoord.
Advocaat Irvin Kanhai herhaalde weer eens in de rechtszaal dat hij zich persoonlijk garant stelt voor de eventuele betaling van de schade. In deze zaak staan de ex-directieleden van Surpost en een douaneambtenaar terecht. Kanhai staat de verdachte Mohamedoemar Kariman juridisch bij. De raadsman is de mening toegedaan dat indien er in deze zaak een vonnis wordt geveld hij het verduisterd bedrag respectievelijk SRD 22.500  en  US$ 6000 terug zal betalen. Dit bedrag zal vanuit zijn kantoor worden uitbetaald. Kanhai heeft bij zijn verzoek de medische achtergronden van zijn cliënt belicht.
In deze zaak zijn Carlo Godlieb, Steve Ravenberg en Kariman Mohamedoemar aangehouden. Het drietal wordt verdacht van verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering. De verdachten zitten reeds drie maanden in voorarrest.
De raadslieden gingen ervan uit dat de onderzoeksrechter gisteren een uitspraak zou doen met betrekking tot de invrijheidstelling van alle drie verdachten. Advocaat Joan Nibte verdedigt de verdachte Ravenberg. Zij was van mening dat rechter Iwan Rasoelbaks in december had aangegeven dat de inverzekeringstelling van haar cliënt onrechtmatig is. Hierop  had het Openbaar Ministerie hoger beroep aangetekend. Daarbij werd aangegeven dat er nog tijd nodig was om wat specifieke zaken te onderzoeken. Nibte zegt dat het onderzoek vrijwel is afgerond. Volgens haar zijn er geen gronden meer aanwezig om de voorlopige hechtenis te continueren. Ook Advocaat Frank Truideman heeft hetzelfde verzoek gedaan jegens de verdachte Carlo Godlieb. Hij gaf aan dat Godlieb geen salaris meer ontvangt. Hij heeft studerende kinderen in het buitenland. De raadsman verzekerde  de rechter dat Godlieb op elke zitting aanwezig zal zijn. Truideman gaf aan dat er rekening wordt gehouden met de omstandigheid van de rechter. Maar ‘what about’ de belangen van de verdachten? Hij gaf aan geen moeite te hebben met het uitstel. Hij verzocht rechter Karamatali om de vrijheidsbeneming van zijn cliënten op te schorten c.q. op te heffen. Het paspoort van Godlieb is ingevorderd, dus is er geen sprake van vluchtgevaar. Raadsman Heijmans betoogde dat het onderzoek in deze zaak volledig is afgesloten. Er zijn geen ernstige bezwaren tegen zijn cliënt. Er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de verdachten.
Rechter Karamatali stelde deze zaak uit naar 5 april. Dit, omdat zij niet voldoende geïnformeerd is over deze zaak. Zij laat de beslissing over aan de onderzoeksrechter. Op de volgende zitting zal de rechter de verzoeken van de raadslieden  beoordelen. Alle verdachten blijven tot dan aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!