Minister Biza installeert tweetal commissies

Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken heeft op zijn kabinet een tweetal commissies geïnstalleerd. Het gaat om de commissie ‘Wijziging van de aanwijzingen voor de regelgevingstechniek voor wat betreft administratiefrechtelijk verkeer binnen de overheid’. Daarnaast is ook de commissie ‘Vergroting van de toegankelijkheid vonnissen met betrekking tot zorggebieden/beleidsgebieden van het directoraat Binnenlandse Zaken’ ingesteld.
De eerstgenoemde commissie moet modellen ontwikkelen van bestuursbesluiten en de aanwijzingen voor de regelgevingstechniek waar nodig actualiseren. Dit aan de hand van de eisen die good governance stelt aan de kwaliteit van regelgeving en de in de praktijk opgedane inzichten.  Deze commissie wordt geleid door Shanti Kowlesar namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder hebben Bien Sojo (Justitie en Politie), Kathleen Graanoogst (Buitenlandse Zaken), Helen Vreden (kabinet van de president) en Charlo Stijnberg (kabinet van de vicepresident) zitting in.
De tweede commissie moet de toegankelijkheid van vonnissen vergroten door werkprocessen en informatiestandaarden te ontwikkelen. Er moeten focalpoints geïdentificeerd worden en het ontwikkelen van een format voor screening van vonnissen met de mogelijkheid van ambtelijke annotaties. Deze commissie wordt geleid door Farsia Habieb (Binnenlandse Zaken), Henk Sidoel (Binnenlandse Zaken), Cambelly Acton (Binnenlandse Zaken) en Joyce Foort (Justitie en Politie). In beide gevallen rapporteren de commissie twee wekelijks aan de minister van Binnenlandse Zaken.

error: Kopiëren mag niet!