Gedoogbeleid brengt illegale venters weer op straat

Gedoogbeleid van de regering heeft ervoor gezorgd dat er weer illegale venters zijn op straat. Dit deelde Romeo Swamipersad, voorzitter van de Belangenbehartigingsorganisatie Vreedzaam en Centrale Markt, Dagblad Suriname mee. De verkopers van de middagmarkt zijn niet te spreken hierover.  Zij ondervinden enorm veel last van de oneerlijke concurrentie van deze straatverkopers in de middaguren. Swamipersad zegt dat de politie in deze faalt. De politie treedt al een hele poos niet meer op tegen de illegale straatventers. De illegalen verschansen zich tegenover de middagmarkt en het pompgemaal aan de Waterkant om hun koopwaar aan de man te brengen. Swamipersad vindt het jammer dat de stadspolitiecommandant en de buurtmanager van Paramaribo Centrum niet handelend optreden. Hierdoor overwegen de marktverkopers hun beklag te doen en hun problemen voor te leggen bij de president.
De politie surveilleert wel, maar het is heel opvallend dat zij niet optreden tegen deze illegale verkopers. Dagblad Suriname verneemt dat de politie de opdracht heeft gehad om niet op te treden tegen  de illegale straatverkopers. De gedupeerde verkopers vragen zich af of de politie haar ‘basismissie misdaadbestrijding’ niet meer kent en daardoor de illegaliteit, die onderdeel is van misdaad wenst te gedogen. Ook de marktpolitie laat het afweten. De marktverkopers overwegen andere wegen te zullen bewandelen om het recht te doen zegevieren.
Swamipersad zegt dat de middagmarktverkopers de politie vaker hebben gebeld om op te treden tegen de illegale verkopers. De bellers krijgen dan steeds te horen dat er een wet is die het toelaat dat de straatventers hun koopwaar aan de man mogen brengen. Dat vinden de marktventers klinkklare onzin. Straatventen in de binnenstad is nog altijd illegaal. Er kan een boete worden opgelegd variërend tussen SRD 50 tot SRD 300. De nieuwe wetgeving staat straatventen alleen toe buiten het stadscentrum. In dat geval moeten de verkopers wel beschikken over een geldige vergunning afgegeven door de districtscommissaris van het gebied waar zij hun waar aan de man brengen en alle overige ondersteunende documenten van de andere instanties.

error: Kopiëren mag niet!