Emile Wijntuin: ‘Als de wet wordt goedgekeurd, betekent dit het einde van de rechtstaat’

‘Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat waar het rechtsproces al drie tot vier jaren gaande is, waar er zoveel geld tegenaan gegooid is, waar er zelfs getuigen uit het buitenland zijn overgebracht en waar deze zaak haar eindfase nadert, het parlement met een wet wil komen om dat alles stop te zetten. De hele rechtsgang in het land wordt eronderuit gehaald en de inzet van de rechterlijke macht wordt hiermee belachelijk gemaakt’, zegt Emile Wijntuin, gewezen voorzitter van de Staten van Suriname over het initiatiefvoorstel ter wijziging van de Amnestiewet. ‘Wij hebben allemaal het leven van God gehad en niemand is bevoegd om je dat te ontnemen. Hier gaat het om de schending van het hoogste recht dat elk mens heeft en dat is het leven.’
 ‘Ik dacht in eerste instantie dat het initiatiefvoorstel nog moest komen, maar daarna begreep ik dat de initiatiefwet reeds was ingediend bij het parlement.  Ik schrok van wat ik hoorde.’ Wijntuin duikt terug in de geschiedenis en geeft aan dat in 1980, na de staatsgreep, de eerste initiatiefwet uit de bus kwam rollen. President Johan Ferrier nam het initiatief om de fractieleiders Rufus Nooitmeer, Jagernath Lachmon en Emile Wijntuin uit te nodigen voor een gesprek in het paleis. Na overleg met de top van de politiek werd besloten om mee te werken aan amnestie. Maar bij deze zien wij dat er helemaal geen overleg is geweest met het totale parlement. Dit moest ook aan een referendum zijn onderworpen. Internationaal staan wij nu ook te kijk. Wijntuin is van oordeel dat als de Amnestiewet goedgekeurd zal worden, de gevolgen internationaal niet zullen uitblijven. Zo zal door de internationale gemeenschap vraagtekens geplaatst worden achter de parlementaire democratie van ons land. Internationale sancties en intimidaties zullen eveneens niet uitblijven. Suriname zal beschuldigd worden van schending van zijn grondwet. Als de wet wordt goedgekeurd, betekent dit het einde van de rechtstaat in Suriname.’
Van de zes parlementariërs die deze initiatiefvoorstel hebben ingediend neemt Wijntuin Anton Paal het meest kwalijk. Volgens Wijntuin weet Paal als niemand anders hoe de ouders van Jozef Slagveer geleden hebben om de dood van hun zoon.
Op de vraag van Dagblad Suriname wat onze jongeren hieruit leren, zegt de gewezen voorzitter van de Staten van Suriname: ‘dat onze rechtstaat eigenlijk een papieren tijger is’.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!