Forensische geneeskunde van toegevoegde waarde voor de rechtspraktijk

Met de komst van drs. Ronny Ramlakhan, de eerste gespecialiseerde forensische arts in Suriname, kan de rechtspleging een positieve impuls tegemoet zien. Forensische geneeskunde, ook wel genoemd de rechtsgeneeskunde, is die tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met juridische kwesties. De forensische arts is geen patholoog; deze houdt zich bezig met overledenen. De forensische arts daarentegen houdt zich bezig met zowel  overledenen als met levende slachtoffers.
De forensische arts heeft als taak o.a. de zorg voor arrestanten. Een arrestant of gedetineerde kan een beroep doen op de forensische arts bij een beoordeling van zijn medische klachten. De forensische arts zal met name bij deze populatie aandacht moeten geven aan verslavingsgerelateerde  problematiek. Kennis van de verslavingsgeneeskunde is vereist.
Een andere taak is het beschrijven van letsel(s) ontstaan door geweld. De forensische arts zal in heldere niet voor meerdere uitleg vatbare bewoordingen het letsel moeten beschrijven. Een volledige inventarisatie en beschrijving van de opgetreden schade zal moeten plaatsvinden. Hierdoor kan dan de ernst van de schade worden bepaald, hetgeen weer van belang is voor de strafmaat.
Als er sprake is van een niet natuurlijke dood, zoals bij een misdrijf of indien er twijfel bestaat omtrent de oorzaak van overlijden, wordt de forensische arts ingeschakeld. Bij een uitwendige schouw zal de arts dan letten op tekenen van geweld en op postmortale verschijnselen. Met name de postmortale verschijnselen kunnen een  indicatie geven voor wat betreft het tijdstip van overlijden. Dit kan van groot belang zijn voor een eventuele alibi van een verdachte.
Oorzaken van niet natuurlijk overlijden kunnen zijn: moord en doodslag, dus ook overlijden ten gevolge van geweld en mishandeling, dodelijke ongevallen  (onder andere verkeersongevallen en arbeidsongevallen) en onjuist uitgevoerde medische behandelingen de dood ten gevolge hebbende.
Een andere taak van de forensische arts is de medische advisering. Medisch advies kan aan de forensische arts worden gevraagd inzake beoordeling voor geschiktheid van verblijf in de cel of geschiktheid om gehoord te worden. Ook kan door de advocaat of door de verdachte worden gevraagd  om rapportage van een psycholoog of een psychiater te interpreteren. Het gaat dan om het beoordelen van het rapport  met betrekking tot de volledigheid en duidelijkheid. Relevante feiten en omstandigheden moeten worden ontcijferd en gecategoriseerd. Eventueel kan aan de deskundige nadere uitleg gevraagd worden of nadere vragen gesteld worden die van belang kunnen zijn voor het rechtsproces. De forensische arts heeft een nauwe band met de juridische  praktijk. Drs.Ronny Ramlakhan is behalve via de advocaat ook  te bereiken op mobielnummer: 8577042; email: [email protected].

error: Kopiëren mag niet!