Voorlichtingsmedewerkers ontvangen certificaten

Voorlichtingsmedewerkers van de verschillende ministeries, die hebben deelgenomen aan een drietal cursussen, mochten gisteren hun certificaten in ontvangst nemen. Zij hebben deelgenomen aan een driedaagse cursus Basis Nederlands Schrijven, Basis Journalistieke Vaardigheden en Basis Fotografie. Voor elke cursus werd er een apart certificaat uitgereikt. De cursussen waren geïnitieerd door het kabinet van de vicepresident. De motor hierachter is Daniella Tauwnaar, hoofd Nationale Voorlichtingsdienst (NVD). De trainingen zijn verzorgd door de Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname (SBJS) en de Surinaamse Fotografenvereniging (Sufov). Volgens de directeur van het kabinet van de vicepresident, Vivian Gordon, is de uitreiking een mijlpaal op weg naar de verdere verbetering van de overheidscommunicatie.
De minister van Binnenlandse Zaken gaf aan dat dit initiatief goed past in de acties van de regering ter professionalisering van de overheidscommunicatie. De regering gaf bij monde van de minister van Biza aan de certificaatuitreiking vooral aan te grijpen om de voorlichtingsmedewerkers voor te bereiden op de toekomst waar zij gestructureerd en doelgerichter zullen werken en waarbij meer inzet en betrokkenheid van hen zal worden verwacht. “Dit moment is tevens bedoeld om de gemeenschap te laten weten dat er vanuit de overheid wordt gewerkt om de burgerij regelmatig en eenduidig te informeren en omgekeerd, dus dat de overheid ook door hen kan worden geïnformeerd.” Minister Moestadja sprak de hoop uit dat de voorlichtingsmedewerkers de opgedane kennis zullen inzetten bij  het werk als voorlichtingsmedewerker om daarmee de kwaliteit van de voorlichtingsproducten op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

error: Kopiëren mag niet!