Verdachte in roofmoordzaak Eersel op vrije voeten

Een van de vier verdachten in de roofmoordzaak van de Nederlandse toerist Anthony Eersel, Giovanni O., werd gisteren op vrije voeten gesteld.  Kantonrechter Alida Johanns stelde Giovanni gisteren voorlopig in vrijheid, omdat er geen ernstige bezwaren tegen hem aanwezig waren. Mocht blijken dat er straf volgt die hoger ligt dan de tijd in voorarrest doorgebracht, dan dient de verdachte het resterende deel alsnog uit te zitten. Uit onderzoek blijkt dat Giovanni alleen maar een taxirit had gereden voor de verdachten. De magistraat gaf aan dat aan hem slechts medeplichtigheid kan worden verweten.
In deze zaak had advocaat Irvin Kanhai op de afgelopen zitting het verzoek gedaan van invrijheidstelling voor de verdachte Renold K. De magistraat was evenwel de  mening toegedaan dat zij dan voor alle vier verdachten dat in overweging zou moeten nemen. Ten aanzien van Renold vond de rechter dat er nog ernstige bezwaren overeind staan. De medeverdachten, Stanley en Steven, hebben elk bij de politie verklaard dat Renold de opdracht had gegeven om Eersel in de Romestraat te beroven. De toerist werd van zijn gouden halsketting beroofd en middels messteken om het leven gebracht. Tegen de drie verdachten zijn er dus nog ernstige bezwaren aanwezig. Steven bekent het slachtoffer de dodelijke steken te hebben toegebracht. Hij beweerde bij de rechter dat Eersel hem geld schuldig was. Op die dag was hij bij Eersel geweest om rekenschap te vragen omtrent het geld. Daar is de situatie verkeerd afgelopen.
De rechter wees het verzoek tot invrijheidstelling van Steven, Stanley en Renold af. Op 23 maart wordt er een plaatselijke schouw gehouden. Het drietal blijft aangehouden. Giovanni werd aangezegd om aanwezig te zijn op de plaats van het delict.
Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!