Nummer Portabiliteit

Nummer Portabiliteit is de technische term die de telecomsector gebruikt voor iets dat in de volksmond nummerbehoud heet. Het is een faciliteit die het mogelijk maakt het telefoonnummer “mee te nemen” naar een andere operator of provider. Stel u bent een jarenlange trouwe klant van Uniqa en u besluit om wat voor reden dan ook klant te willen worden van een van de concurrenten TeleG of Digicel. Wat u echter niet wilt, is uw oude vertrouwde nummers kwijtraken. Dit omdat u bijvoorbeeld een bedrijf hebt en u voor de orderontvangsten van uw klanten afhankelijk bent van die telefoonnummers. Daarnaast staan uw nummers in allerlei telefoongidsen, databases, briefpapier etc.  Zonder Nummer Portabiliteit zou u nieuwe nummers moeten nemen en er voor moeten zorgen dat uw nieuwe telefoonnummers bij al uw relaties bekend worden. Met Nummer Portabiliteit kunt u uw Uniqa-nummers meenemen naar een van de concurrenten die u vervolgens maandelijks zullen factureren. Uw oude Uniqa-nummers worden in het nummerbestand van uw nieuwe provider opgenomen. Nummer Portabiliteit kan zowel voor postpaid als prepaid ingevoerd worden.
Een klant baseert zijn keuze voor een provider op een aantal zaken.  Een goed netwerkbereik en een goede kwaliteit van spraak- en dataverkeer is zonder meer noodzakelijk. Op beide terreinen heeft Uniqa de laatste maanden grote vooruitgang geboekt, binnenkort wordt het uitbreidingsplan tot voorbij het Brokopondo stuwmeer in bedrijf gesteld. Customer care is belangrijk en daaronder vallen zaken als: zijn producten gemakkelijk verkrijgbaar,  is de telefoonrekening begrijpelijk en correct, als er vragen zijn is er dan gemakkelijk contact  met de call center te krijgen en wordt  het probleem vervolgens ook opgelost. Daarnaast is een ‘sexy’ dienstenportfolio met de juiste prijs een buitengewoon belangrijke beslisfactor.
De ervaring leert dat invoering van Nummer Portabiliteit de concurrentie in de telecomsector vergroot. Vooral prijsconcurrentie op de basisdienstspraak wordt aangejaagd door Nummer Portabiliteit. En dat vertaalt zich dan in een lagere prijs per minuut. Immers de te verlaten provider zal nog een laatste poging doen om de klant te behouden. Dit speelt niet alleen bij de grotere zakelijke postpaid-contracten, binnen zeer korte tijd zal ook de prepaidgebruiker profiteren.
Nummer Portabiliteit staat vermeld in de huidige telecommunicatiewet, maar is tot nu toe een dode letter gebleken. Aanvullende wet- en regelgeving die aangeeft hoe en onder welke omstandigheden en op wiens initiatief Nummer Portabiliteit ingevoerd moet worden, is noodzakelijk. NP leidt in de regel niet tot extra “overstapkosten” voor de klant, die kosten worden meestal door de nieuwe provider betaald. De invoeringskosten van Nummer Portabiliteit voor de telecomsector zijn niet buitensporig en worden in principe door de sector zelf gedragen. Mijn inschatting is dat de implementatiekosten ca.1 miljoen USD bedragen.  De onafhankelijke toezichthouder behoort  een leidende rol in het faciliteren en leiden van het implementatieproces te spelen.
Uniqa zou graag zien dat het onderscheid in concessies voor vaste en mobiele telefonie zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Het onderscheid is historisch bepaald, maar de huidige stand van de techniek maakt het onderscheid overbodig. De grens tussen vaste en mobiele infrastructuur vervaagt in snel  tempo. Veel diensten zijn tegenwoordig gebaseerd op het Internet Protocol (IP), waardoor die diensten in principe over alle soorten infrastructuur kunnen worden aangeboden. Het opheffen van beperkingen die gebaseerd zijn op type concessie zal leiden tot een meer efficiënt en innovatief gebruik door een concessiehouder van zijn eigen infrastructuur. Een aanbieder kan de capaciteit van die infrastructuur dan natuurlijk ook gebruiken voor andere type diensten, zoals vaste verbindingen en internationale telecommunicatiediensten. Het aanbod zal daarmee worden verbreed met een grotere keuzemogelijkheid voor de eindgebruiker tot gevolg. Deze ontwikkelingen hebben in andere delen van de wereld (vgl. U.S., Europa en delen van Azië) overduidelijk geleid tot innovatie, verbeterde kwaliteit en prijsdalingen.
I.B.

error: Kopiëren mag niet!