Chefs de poste-overleg afgesloten

Namens president Desi Bouterse heeft vicepresident Robert Ameerali het tweedaagse chefs de poste-overleg officieel afgesloten. Ameerali benadrukte de constitutionele verantwoordelijkheid van het staatshoofd met betrekking tot het buitenlands beleid en de bevordering van de internationale rechtsorde. De relatie tussen het kabinet van de president en het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) als uitvoeringsinstrument van het buitenlands beleid werd ook belicht. Tijdens het chef de poste-overleg heeft Buza-minster Winston Lackin intensieve gesprekken gehad met de hoofden van de ambassades en consulaten van de Republiek Suriname in het buitenland omtrent de verdere uitvoering van het buitenlands beleid conform de nieuwe inzichten en prioriteiten van de regering.
Enkele speerpunten in het buitenlands beleid zijn de grens- en buurlandenpolitiek, de integratie van Suriname in Unasur, Caricom en Celac-verband alsook de intensivering van de bilaterale en multilaterale samenwerking en de diversificatie daarvan. Ook de vergroting van het aandeel van Suriname in de internationale handel via het aantrekken van investeringen en het zoeken naar afzetmarkten, alsmede de bijdrage van de Surinaamse diaspora aan de nationale ontwikkeling behoren tot de nieuwe prioriteiten. Tijdens het overleg zijn door relevante actoren uit zowel de publieke als de private sector presentaties gehouden.
Ook hebben de chefs de poste presentaties gehouden met betrekking tot de inzichten over de uitvoering van het nieuwe buitenlands beleid in het land van accreditatie. Er is daarbij informatie verstrekt over de gewijzigde politieke/economische machtsverhoudingen in de wereld, criteria voor succesvolle investeringen alsmede criteria voor partnerschap in ontwikkeling, handel met internationale partners, internationale scheepvaartverbindingen van Suriname en de rol van de haven daarin en de marketing van toerismebestemmingen in Suriname.
Aan de hand van het gepresenteerde, de diverse discussies en de uitwisseling van ideeën is tijdens het chefs de poste-overleg een plan van aanpak opgesteld ter uitvoering van het nieuwe buitenlands beleid. Tevens is er een “Performance Agenda” opgesteld aan de hand waarvan het resultaat en de doelmatigheid zullen worden gemeten van de uitvoering van het buitenlands beleid. De diverse chefs de poste hebben aan het eind van het overleg richtlijnen meegekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondermeer ter verbetering van de onderlinge communicatie.

error: Kopiëren mag niet!