‘Is de import van vee een grap van LVV?’

Stakeholders in de veesector vragen zich af of het voorstel van  LVV-minister Hendrik Setrowidjojo om slachtvee te importeren een grap is of een serieus genomen besluit van deze bewindsman. Daynanand Dwarka, voorzitter van de Agrarische Raad van de VHP, wijst erop dat het nu al bijkans een jaar is dat de regering bij monde van de minister plechtig beloofde  slachtvee uit Brazilië te halen om de schaarste aan rundvlees op te heffen. Dwarka heeft samen met andere actoren in de sectoren gewezen op de funeste gevolgen van dit ad hoc  besluit van de LVV-bewindsman. Slachtveeboeren  die de dupe zouden worden van deze maatregel, zijn tot de slotsom gekomen dat ontwikkelingen in ons zuiderbuurland, de import van slachtvee stremmen. LVV durft daar niet openlijk voor uit te komen. Dwarka zegt dat de nare gevolgen van dit beleid van LVV reeds zichtbaar zijn in de sector. De boeren hebben reeds noodgedwongen ingespeeld op wat hen te wachten stond. De meesten van hen hebben hun productie intussen  teruggebracht en hun veestapel verminderd. Ze hadden al de kosten berekend en wisten dat ze de concurrentieslag met de importeurs van het Braziliaans vee zouden verliezen. De importeurs zouden belastingvrij importeren en andere incentives krijgen, waardoor hun kosten aanmerkelijk minder zouden zijn dan die van de lokale boeren.
De lokale  slachtveeproducenten vragen zich af hoe het verder moet. Ze willen weten of ze verder moeten inspelen op die import of niet. Ze eisen daarom duidelijkheid van de LVV-minister. Dwarka wijst  voorts  erop  dat het LVV-beleid haast een vol jaar verspild heeft aan deze niet ingeloste belofte. LVV had in dat verloren jaar liever alle aandacht kunnen geven aan het doorvoeren van maatregelen om de sector structureel te verbeteren. Dwarka vindt het jammer dat de minister consequent voorbijgegaan is aan de vele valide argumenten die  de belanghebbenden in de sector hebben aangedragen om liever geen vee te importeren. ‘Het is schokkend dat de verantwoordelijke autoriteiten ondanks het massale protest niet tot inkeer zijn gekomen. De boeren blijven intussen sceptisch en durven nog steeds niet te investeren in hun veestapel uit angst voor de concurrentieslag vanuit Brazilië.’

error: Kopiëren mag niet!