Nieuw bestuur plantage Hanover/Mowakabo gekozen

Op zaterdag 18 februari  2012, nu ruim drie weken geleden,  werd  in het district Para een nieuw  plantagebestuur voor Hanover en Mowakabo gekozen. Het bestuur wordt geleid door dhr. Rinaldo Panka  en is gekozen voor  een  zittingsduur  van 4 jaren.  Volgens de statuten wordt alleen de voorzitter  in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Het vorig bestuur,  onder leiding van de heer  Julius  Lont,  had  zich niet herkiesbaar gesteld.  Het gevoerde financieel beleid van het vorige bestuur werd door de ingestelde verificatieommissie goedgekeurd. Voorzitter Rinaldo Panka  is ook een nazaat  van deze  plantages. De ‘strijd’  ging tussen het gekozen bestuur en dat van Helmut Gezius. Het geheel had een vlot verloop. Er hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Volgens Melissa Inge, die ook deel uitmaakt van het nieuwe bestuur, zijn er enkele onduidelijkheden  met betrekking tot uitgevoerde projecten.  Na de officiële overdracht van stukken  waaronder het financieel verslag  en het huishoudelijk reglement, zal het bestuur besluiten hoe de ontwikkeling van de plantages verder ter hand te nemen.
Het nieuwe bestuur heeft nu al plannen om de weg naar Hanover volledig te herstellen, zodat bezoekers het dorp gemakkelijk kunnen  bereiken. De bedoeling is ook om Hanover zo aangenaam mogelijk te maken  voor een ieder zodat er weer “leven” komt in de verdere  ontwikkeling van het dorp. Samen met de nazaten  zal er een stappenplan worden gemaakt  om de plantages daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Het ziet er naar uit dat de statuten en waarschijnlijk  ook het huishoudelijk reglement  aangepast  zullen worden. Ondersteuning en actieve participatie van vooral de nazaten ziet zij als belangrijkste vereisten om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Ze is ervan overtuigd dat als er samen en in overleg gewerkt wordt, waarbij enge persoonlijke belangen ondergeschikt gemaakt wordt aan het algemeen belang, dit bestuur zeker erin zal slagen om de gestelde doelen te verwezenlijken. Het gekozen bestuur bestaat verder uit Henny Panka, Eric Pocorni, Petrus Fer, Ramon Mijnals en Jacintha Faverius.

error: Kopiëren mag niet!