Muloleerkrachten moeten teveel ontvangen salaris terugstorten

Een aantal van 48 leerkrachten van het voj-onderwijs moet een deel van hun salaris  terugstorten. Dit is de leerkrachten vorige week per brief medegedeeld door het RKBO-bestuur.  De leraren geven les op een RK-muloschool. Het blijkt dat zij bij de implementatie van Fiso 2 vorig jaar januari verkeerd zijn ingepast.  In plaats van een salaris van SRD 2.251 te ontvangen conform hun akte en bevoegdheid, toucheren deze leerkrachten een salaris van SRD 2.541. Er moet terugbetaald worden over de periode januari 2011 – maart 2012. Een medewerker op het onderdirectoraat Administratieve Diensten van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling  (Minov) zou debet zijn aan deze grove fout. ‘Zij heeft de instructie om de verkeerde inschaling te corrigeren niet uitgevoerd. Het ministerie slaat echter ook een blunder, daar hij zijn plicht verzaakt heeft te controleren of die omissie is weggemaakt door de betreffende ambtenaar.’
Nadat het ministerie dit verzuim ontdekte, heeft het contact gemaakt met het RKBO-schoolbestuur, dat op zijn beurt de leerkrachten moest informeren. Ook werden de Katholieke Onderwijzersbond (KOB)  en de Fols vorig jaar december door het Minov benaderd om het terugbetaaltraject voor de leerkrachten in te zetten. KOB-voorzitter en Fols-president-generaal Marcellino Nerkust  zegt dat hij niet zou toestaan dat de leerkrachten onder druk werden gezet om in december de teveel ontvangen gelden terug te storten.  Hij heeft daarom in januari jongstleden met het Minov de eerste gesprekken gevoerd om deze zaak naar alle redelijkheid en billijkheid  op te lossen. ‘Want dit is buiten de schuld van de leraren om geweest.’ Nerkust denkt er voorlopig  niet aan om mee te werken aan een terugbetalingstraject.  De bond wil volgende week met het Minov eerst andere opties bekijken.
De leerkrachten raakten vorige week in paniek toen zij de brief van RKBO ontvingen. Daarin zou zijn verwoord dat zij teveel hebben ontvangen over de periode februari 2008 – maart 2012.  Nerkust heeft zijn leden inmiddels doorgegeven dat de informatie in de brief van RKBO niet op juistheid berust. De bondsvoorzitter heeft onderdirecteur Kenneth Karijomengolo  inmiddels laten weten dat de leerkrachten met die verkeerde inpassing ook teveel hebben betaald aan pensioen, AOV,   belasting en SZF. Het terugbetalen van de teveel ontvangen gelden, moet dan maar afgetrokken worden uit de teveel betaalde afdrachten, zegt de bondstopper. De leerkrachten in kwestie zijn beperkt bevoegd, maar zijn geplaatst in de functiegroep voor volledig bevoegden. Opmerkelijk is dat het Minov na de inpassing de stukken altijd opstuurt naar alle scholen voor een double check. Nerkust zegt dat het openbaar onderwijs en de andere bijzondere schoolbesturen de verkeerde inpassingen vroegtijdig konden ontdekken en corrigeren.

error: Kopiëren mag niet!