DNA-voorzitter nam deel aan 24ste Copa-meeting

In San Jose, Costa Rica, wordt van 6 tot en met 8 maart 2012 de vergadering van het bestuur van de Copa gehouden. Voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblée neemt als lid van het bestuur deel aan deze vergadering. Daarnaast zal ze in haar hoedanigheid van vicevoorzitter van de Commissie voor Gezondheid en Sociale Bescherming, verslag uitbrengen over de activiteiten van deze commissie. Copa staat voor ‘The Parliamentary Confederation of the Americas’. Het doel van deze organisatie van parlementen is het bij elkaar brengen van parlementariërs van het hele continent, van noord tot zuid, om de verschillende vraagstukken waarmee de landen van de Amerika’s worstelen, te bespreken en om hen te motiveren en te ondersteunen om activiteiten te ontplooien die daarin verbetering kunnen brengen.  Copa werkt via commissies die op verschillende gebieden actief zijn. Er wordt elk jaar in september een werkplan gemaakt voor elke commissie.
Voor de periode 2011- 2012  omvat het werkplan van deze commissie onder andere de niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s), kindersterfte en de problematiek met betrekking tot water en armoede. Deze commissie heeft voor het laatst in Havana, Cuba, vergaderd. De aanwezige parlementariërs waren het erover eens dat de in Cuba beschikbare geïntegreerde primaire zorg met sterke nadruk op preventie, gecombineerd met hoge kwaliteit ziekenhuiszorg, in het bijzonder voor zuigelingen, sterk bijdraagt aan de lage kinder- en moedersterfte in Cuba. De opdracht is om het systeem aan te passen aan de omstandigheden in de andere landen van de Amerika’s. Ditzelfde geldt voor de niet-overdraagbare ziekten, want door goede preventieve maatregelen kan deze groep ziekten worden teruggedrongen. Tijdens de vergadering in San Jose brachten de commissies verslag uit en werden de vorderingen besproken. Daarnaast zijn er regionale vicevoorzitters gekozen voor die gebieden waar die posities zijn opengevallen, zoals voor het Caribisch gebied.  Ook hier heeft Suriname op zijn beurt zich kunnen profileren. DNA-voorzitter Jennifer Simons werd gekozen tot vicevoorzitter van Copa voor de Caribische regio.
De vergadering treft ook voorbereidingen voor de twaalfde algemene vergadering van Copa in september 2012 in Paraguay. In deze zittingsperiode ontplooit DNA verschillende activiteiten die aansluiten op het werkprogramma van Copa.  Er is een seminar gehouden voor het parlement over niet-overdraagbare aandoeningen om de DNA-leden goed te informeren over deze problematiek. Bij de laatste begrotingsbehandeling is, door voorstellen vanuit DNA, met succes meer geld vrij gemaakt voor het ministerie van Volksgezondheid, in verband met de preventie van deze aandoeningen.
Op het gebied van vertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvormende organen en het welzijn van vrouwen heeft DNA met alle in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen een vergadering gehouden, waarin een programma is opgestart om er samen voor te zorgen dat in 2015 veel meer vrouwen in DNA en andere vertegenwoordigende organen komen. Verder heeft DNA in 2011 voor het eerst als proef een deskundige ingezet om samen met de deskundigen van de ministeries te onderzoeken hoe men kan komen tot een begroting die rekening houdt met beide geslachten en met andere groepen zoals mensen in de districten en het binnenland. Daarnaast is er een eerste inventarisatie gehouden van de posities en inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in overheidsdienst. De overheid is gekozen omdat die de grootste werkgever is. Dit onderzoek wordt in 2012 uitgebreid.

error: Kopiëren mag niet!