USV roept op tot bescherming van vrouwen en kinderen

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV), onder voorzitterschap van Asha Mungra, feliciteert de Surinaamse samenleving en in het bijzonder alle vrouwen met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart 2012. Het doel van deze dag is om opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen en de positie van de vrouw in de hedendaagse maatschappij te evalueren. Op deze dag vraagt de USV speciale aandacht voor het geweld dat gepleegd wordt tegen onze vrouwen en kinderen. Ondanks diverse internationale verdragen, waaraan Suriname zich gecommitteerd heeft betreffende het waarborgen van  kinderrechten en uitbanning van geweld tegen vrouwen, dreigen seksueel molest en huiselijk geweld verontrustende vormen aan te nemen. Verkrachting en seksueel molest tasten ook het sociale weefsel van een gemeenschap aan. Vrouwen zijn vaak de steunpilaren van hun gemeenschap, want zij staan garant voor alle fasen van de ontwikkeling van het kind en derhalve voor de ontwikkeling van de gehele natie.
Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie stipuleren dat fysiek, seksueel en psychologisch geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen een inbreuk vormt op hun recht op leven, veiligheid, vrijheid, waardigheid en lichamelijke en emotionele integriteit. Tevens vormt dit een ernstige bedreiging voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers van dergelijk geweld. De gevolgen van dit geweld zijn zo algemeen verspreid in de gemeenschap dat zij een ernstige aantasting van de volksgezondheid vormen.
De USV roept de beleidsmakers en alle betrokken actoren op tot het verzekeren van een hoog niveau van bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en vrouwen met als doel geweld te voorkomen, slachtoffers  van geweld bij te staan en ze voor verdere blootstelling aan geweld te behoeden.

error: Kopiëren mag niet!