5e VVV HIMMAT 40 ft-container gearriveerd

Vriendengroep HIMMAT is nu voor de 13e keer in Suriname. Deze 27 jaar oude veteranenvoetbalvereniging ontplooit belangeloos sociale activiteiten zonder onderscheid te maken naar politieke, religieuze of maatschappelijke achtergrond. Hun 5e container is binnen en er zijn al diverse donaties gedaan aan behoeftige personen, instellingen, wees-, kinder- en bejaardentehuizen. De goederen bestaan uit schoolrugtassen, kindervoetballen, schoolmappen, rollators, rolstoelen, leesboeken, spelletjes en dergelijke. HIMMAT heeft de vorige week aan de Shri Brahmaschool (Leiding 9a) ten behoeve van hun nieuwe mediatheek 10 computers en een aantal leesboeken geschonken alsook 200 schooltasjes aan de leerlingen.

error: Kopiëren mag niet!