Advocaten willen vrijspraak voor Shyam Guptar

De raadslieden Benito Pick en Irvin Kanhai pleitten voor vrijspraak in de zaak waarbij de ondernemer Shyam Guptar terecht staat wegens uitvoer van 300 kilo cocaïne.  Op 11 december 2003 werd er in Portugal een hoeveelheid drugs onderschept en in beslag genomen. Na onderzoek werd Guptar als verdachte aangemerkt. Hij werd op 18 januari 2005 aangehouden en in verzekering gesteld. Deze zaak werd op 26 juli door de kantonrechter voor het eerst behandeld. Aan Guptar  wordt deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de Vuurwapenwet en het overtreden van de Wet verdovende middelen ten laste gelegd. Na een aantal jaren, op 9 december 2011, presenteerde de vervolgingsambtenaar, Carmen Rasam, haar strafvoorstel. Tegen de verdachte werd geëist een straf van 4 jaar en 3 maanden met daarop een boete van SRD 75.000, subsidiair 6 maanden hechtenis. Voor de overtreding van de Wet verdovende middelen werd 4 jaar geëist en een boete van SRD 75.000 en 3 maanden cel voor de overtreding van de Vuurwapenwet.
Volgens Pick kan Guptar zich absoluut niet verenigen met het strafvoorstel. De verdediging verzocht de rechter om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren en de verdachte integraal vrij te spreken. Volgens Pick en Kanhai zijn  bijkans 7 jaren verstreken. Het requisitoir is toen gehouden. “Het feit dat in eerste aanleg de zaak 7 jaren heeft geduurd, ervaart Guptar als een schending van zijn recht op een menswaardige behandeling”, merkte Pick op. De verdachte had vanaf mei 2005 een aantal cruciale getuigen laten dagvaarden, die klaarheid in de zaak zouden kunnen brengen. Dit verzoek werd door de eerste  kantonrechter afgewezen. “In deze zaak is er meer dan 50 keren een datum bepaald voor behandeling ter terechtzitting. Uit de zovele keren zijn er weinig zittingen geweest waarin er inhoudelijk verrichtingen zijn geweest”, gaf Pick aan.
De verdachte is de mening toegedaan dat ook zijn recht op een onafgebroken voortzetting is geschonden. De behandeling van deze zaak is een aantal keren uitgesteld, vanwege het feit dat er geen kantonrechter aanwezig was om de zaak in behandeling te nemen. De rechter was afwezig wegens ziekte. Toen werd deze zaak door rechter Anand Charan overgenomen. Beide raadslieden betoogden dat het scheikundig rapport ontbreekt in het dossier. “Mijn gevoel is dat het logboek door de justitiële autoriteiten is verdonkeremaand. In Nederland was het logboek nog aanwezig, plotseling is het nergens te vinden”, merkte Kanhai op. Beide raadslieden verzochten rechter Charan om het OM niet ontvankelijk te verklaren en de verdachte integraal vrij te spreken. Guptar heeft een jaar en 2  maanden in voorarrest doorgebracht. Hij werd op 18 januari 2005 aangehouden en op 7 maart 2006 werd hij voorlopig in vrijheid gesteld. Op 23 maart zal de openbare aanklager haar tweede beurt krijgen. Guptar werd aangezegd om aanwezig te zijn op de zitting.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!